ActionScript Dersleri – ActionScript ile Sayı Bulma Oyunu

ActionScript ile sayı basit bir sayı bulma oyunu yapacağız, sistem bizim belirlediğimiz aralıkta rastgele bir sayı üretecek (math.random) daha sonra kullanıcıya verdiğimiz 5 tahmin hakkı ile bu sayıyı bulmaya çalışacak girilen sayıyı, üretilen sayı ile arşılaştırıp sayıyı büyült veya sayıyı küçült şeklinde uyarı mesajları ile kullanıcının sayıyı bulmasına yardımcı olacağız 🙂 Uygulamanın çalışan halini isterseniz bir test edin…:


Şimdi sıra geldi bu uygulamayı nasıl yapacağız onu anlatmaya ilk olarak çalışma alanına aşağıdaki gibi alanları ekleyip isimlerini veriyoruz.

buna göre de kodlarımız aşağıdaki gibi olacak

stop();
var a:int;
ha_txt.text="5";//Kullanıcının tahmin hakkı
th_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,kontrol)
a=Math.random()*50;//rastgele sayı üretiyoruz
function kontrol(oly:MouseEvent)
{
if(int(sa_txt.text)<a)//girilen sayı üretilen sayıdan küçükse sayıyı büyült mesajı
{
yaz_txt.text="Sayıyı Büyült";
ha_txt.text=String(int(ha_txt.text)-1);//hak bir azalıyor
}
else if (int(sa_txt.text)>a) //girilen sayı üretilen sayıdan büyükse sayıyı küçült mesajı
{
yaz_txt.text="Sayıyı Küçült";
ha_txt.text=String(int(ha_txt.text)-1);//hak bir azalıyor
}
else if (int(sa_txt.text)==a)//girilen sayıyı bulduysa tebrikler
{
yaz_txt.text="Tebrikler!!!!";
ha_txt.text="5";
a=Math.random()*50;
}
if(int(ha_txt.text)==0)
{
nextFrame();//Eğer bilemezse ikinci frame geçiyor orada da kaybettin mesajını veriyoruz.
}
}

Pin It on Pinterest