Asp.net Dersleri – Asp.net ile Yaş Hesabı

Kullanıcının girmiş olduğu doğum tarihine göre kaç yaşında olduğunu, kaç gündür yaşadığını ve doğum gününün haftanın hangi gününe denk geldiği bulan yapacağız tasarım alanında bir buton, bir BulletedList ve bir textbox ekliyoruz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Globalization;

namespace yashesapla
{
  public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    DateTime bugun,dtarihi;//www.bilisimogretmeni.com
    TimeSpan yas = new TimeSpan();

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      bugun = DateTime.Now;
      dtarihi = Convert.ToDateTime(TextBox1.Text);
      yas = bugun - dtarihi;
      BulletedList1.Items.Add((yas.Days / 365).ToString()+" Yaşındasın");
      BulletedList1.Items.Add(yas.Days.ToString()+" Gündür Yaşıyorsunuz");
      BulletedList1.Items.Add(CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").DateTimeFormat.DayNames[(int)dtarihi.DayOfWeek].ToString()+" Günü Doğdunuz");//www.bilisimogretmeni.com

    }
  }
}

projemize using System.Globalization; satırını ekleyerek, CultureInfo sınıfını kullanabiliyoruz Bu sayede hangi günde doğduğumuzun sonucunu Türkçe olarak alabileceğiz. (CultureInfo sınıfı ile ilgili detaylı bilgi için: http://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.globalization.cultureinfo.aspx )