Asp.Net Dersleri – Asp.Net ListBox’a Sayı Ekleme, Tek ve Çift Sayıları Ayırma

Kullanıcının girmiş olduğu sayıları textbox’a ekleyen daha sonrada ayır butonuna basıldığı zaman tek ve çift sayıları ayrı ayrı listboxlara ekleyen uygulamayı yapacağız bunun için ilk olarak aşağıdaki ekran görüntüsünü oluşturuyoruz.

<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Sayı Ekle" Font-Bold="True" 
Font-Size="Medium" ForeColor="White"></asp:Label>
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Ekle" onclick="Button1_Click" />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Tek Sayılar" Font-Bold="True" 
Font-Size="Medium" ForeColor="White"></asp:Label>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Çift Sayılar" Font-Bold="True" 
Font-Size="Medium" ForeColor="White"></asp:Label>
<br />
<asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" Height="134px" Width="143px">
</asp:ListBox>
<asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Ayıkla" onclick="Button2_Click" />
<asp:ListBox ID="ListBox2" runat="server" Height="127px" Width="129px">
</asp:ListBox>
<asp:ListBox ID="ListBox3" runat="server" Height="129px" Width="127px">
</asp:ListBox>
<br />
&nbsp;

Sayıları listbox’a eklemek için ListBox1.Items.Add metodunu kullanıyoruz. ayıkla butona basılınca listboxdaki eleman sayısı kadar döngü açıp her elemanın 2’ye göre modunu alıyoruz ve tek ve çift sayıları ayırmış oluyoruz

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int sayi=Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
ListBox1.Items.Add(sayi.ToString());
}
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
for(int k = 0;k<=(ListBox1.Items.Count-1);k++)
{
int a = Convert.ToInt16((ListBox1.Items[k].Text)) %2;
if(a==0){
ListBox3.Items.Add(ListBox1.Items[k].Text);
}
else
{
ListBox2.Items.Add(ListBox1.Items[k].Text);
}
}
}
 • Neden Item.Count – 1 i kadar acaba?

  • BilisimOgretmeni

   item.Count bize sonucu sayma sayısı olarak 5 verir(1-2-3-4-5) ama ilk indis numarası 0 olduğu için 5. eleman 4 olur(0-1-2-3-4) bunun için item.Count-1 kullanıyoruz

 • burak

  Hocam Sayı Giriyorum ama Ekle deyince Sayıları göstermiyor ?=

  • BilisimOgretmeni

   verdiği bir hata vs.. var mı?

   • burak

    yok hata yoktu.. önce sayıları göstermedi.. Sonra sayıları ayıkla deyince kutuya yazdığım sayıları direk ayıklamadan diğer kutulara gönderdi.. sonra az kurcaladım Oldu 🙂

Pin It on Pinterest