Asp.Net Dersleri – BulletedList Kontrolü Kullanımı

BulletedList Kontrolü sayfa üzerinde madde işareti ve numaralandırma amacı ile kullanılmaktadır, yani html’de kullandığımız

  ve

   etiketlerinin yerine bu kontrolü kullanabiliriz. Madde işareti ve numaralandırma yapmak için BulletedList Kontrolünün BulletStyle özeliğinde yer alan seçeneklerden size uygun olanı seçebilirsiniz. Bunlar;
   Numbered : 1,2,3 …
   LowerAlpha : a,b,c …
   UpperAlpha : A,B,C …
   LowerRoman : i,ii,iii …
   UpperRoman : I,II,III …
   Circle
   Square
   Disc
   CustomImage

   Birkaç çeşit kullanım tarzı

   // BulletList Kontrolü Madde İşareti
   
       <asp:BulletedList ID="BulletedList3" runat="Server" BorderColor="Blue" BorderWidth="1">
         <asp:ListItem Text="www.bilisimogretmeni.com"></asp:ListItem>
         <asp:ListItem Text="Asp.Net"></asp:ListItem>
         <asp:ListItem Text="Php"></asp:ListItem>
       </asp:BulletedList>
   
       //BulletList Kontrolü Küçük harf liste:BulletStyle=&quot;LowerAlpha&quot;<br />
       <asp:BulletedList ID="BulletedList4" runat="Server" BulletStyle="LowerAlpha">
         <asp:ListItem Text="www.bilisimogretmeni.com"></asp:ListItem>
         <asp:ListItem Text="Asp.Net"></asp:ListItem>
         <asp:ListItem Text="Php"></asp:ListItem>
       </asp:BulletedList>
   
         // BulletList Kontrolü Link yapısı value değerine eklenir.
         <asp:BulletedList ID="BulletedList5" runat="Server" DisplayMode="HyperLink"
            BulletStyle="CustomImage" BulletImageUrl="~/images/fundaIcon.gif">
         <asp:ListItem Text="www.bilisimogretmeni.com" Value="www.bilisimogretmeni.com"></asp:ListItem>
         <asp:ListItem Text="Asp.Net" Value="www.bilisimogretmeni.com"></asp:ListItem>
         <asp:ListItem Text="Php" Value="www.bilisimogretmeni.com"></asp:ListItem>
         </asp:BulletedList>
   
         // BulletList Kontrolü Linkbutton yapısı
         <asp:BulletedList ID="BulletedList6" runat="Server" DisplayMode="LinkButton">
           <asp:ListItem Text="www.bilisimogretmeni.com" Value="www.bilisimogretmeni.com"></asp:ListItem>
         <asp:ListItem Text="Asp.Net" Value="www.bilisimogretmeni.com"></asp:ListItem>
         <asp:ListItem Text="Php" Value="www.bilisimogretmeni.com"></asp:ListItem>
         </asp:BulletedList>
       
       // BulletList Kontrolü Veritabanı bağlantısı DataTextField=&quot;Name&quot;ayarı<br />
       <asp:BulletedList ID="BulletedList7" runat="Server" BulletStyle="Square" DataTextField="Name" DataValueField="ID"></asp:BulletedList>