Asp.Net Dersleri – Kontrollerin Özellikleri

Şimdiye kadar kullandığımız veya daha sonra kullanacağımız Asp.Net nesnelerinin kullanım amaçları farklı idi ve bu farklılıkları bağlı olarak da ayrı ayrı özellikleri bulunuyor uygulamalar içerisinde bu özelliklerinden zaten bahsedeceğiz ama şimdi ortak özelliklerinin ne olduğunu ve kullanım amaçlarını yazalım örnek olarak her nesnenin yüksekliği için Height genişliği için de Width özelliği kullanılır, şimdi diğer ortak özelliklere bakalım…

AccessKeyKlavye kısayol tuşu
AutoCompleteTypeFormlardaki otomatik tamamlama özelliği
AutoPostBackSunucu için otomatik bir geri gönderme oluşup oluşmadığını gösteren değer alır veya ayarlar, TextBox denetim odak kaybediyor.
BackColorKontrolümüzün Arka plan rengini belirler. Hexedecimal Renk kodlarının dışında rengin İngilizce karşılığı da yazılabilir (örn: Red)
BorderColorKenarlık rengi.
BorderStyleKenarlık stili (solid, dashed …)
BorderWidthKenarlık genişliği.
CausesValidationDoğrulama buradan açılır-kapanır.(Örn:Form işlemleri)
ClientIDModeNesnenin istemciye gönderilirken ID dönüşüm tipini belirtir.
ColumnsTexbox’ın karakter cinsinden genişliği
CssClassOluşturmuş olduğumuz stil sayfalarımızdaki Class’ları kontrolümüz ile ilişkilendirebiliriz.
EnabledNesnenin etkin olup olmama durumu ayarlanır. true veya false olabilir.
EnabledThemingKontrolün temasının açık olup olmama durumu ayarlanır.
EnabledViewStateEnableViewState özelliği bir kontrolün özelliklerinin ViewState içerisinde taşınıp taşınmaması durumunu belirler
Font:Kontrolümüzün Font ayarlarını düzenlememizi sağlamaktadır. font tipi, büyüküğ, stili vs.
ForeColorKontrolümüzün Yazı rengini ayarlamamızı sağlar
HeightNesnemizin yüksekliğini ayarladığımız bölümdür.
IDNesnenin ismi buradan ayarlanır
MaxLengthKontrolümüze maksimum girilecek karakter sayısı buradan belirlenir
ReadOnlyTrue durumunda nesnemizi sadece okunabilir yapar.
RowsSatır sayısı ayarlanır.(Textmode multiline olmalıdır.)
SkinIDKontrole skin seçmek için kullanılır
TabIndexTab(sekme) sırası ayarlanır. sayısal bir değer olamalıdır
TextKontrolümüze varsayılan bir metin değeri atamak için kullanılır. Kullanıcıya yansıyan yazı burada belirlenir.
TextModeBu özellik ise Kontrolümüzün hangi tipte olacağı belirtmektedir. Bu özelliğimiz üç adet tipi öngörmektedir (SingleLine, MultiLine ve Password).
ToolTip:.Mause üzerine gediğinde çıkacak açıklama yazısı buradan belirlenir
ValidationGroupValidation kontrollerde kullanılacak kontrollerin ortak grup ismi buraya belirtilir.
ViewStateModeViewstate modunu seçmemizi sağlar
Visibletrue olduğunda nesneyi gizlemiş oluruz
WidthNesnemizin genişliğini ayarlamamızı sağlar.
Wrap.Yazının alt satıra geçme durumu ayarlanır

Pin It on Pinterest