Asp.Net Dersleri – Web Formları

Web formları kullanıcıların sayfa veya hazırladığımız site üzerinden sunucu ile etkileşime geçmesini sağlayan nesnelerdir. Birçok html form elemanı vardır ki bunları ve nasıl kullanıldıklarını web tasarım ve programlama dersinin birinci döneminde görmüştük ve bu elemanlar get veya post metodu ile form üzerindeki bilgileri sunucuya göndermek için kullanmıştık. Html formlarında sunucu sadece kendisine gelen verileri işleyerek onların üzerinde işlem yaparlar.
Web Formlarında durum biraz farklıdır, Formlar sunucuda oluşturulur ve görüntü olarak html elemanlarına çevrilerek sunucudan gönderilirler.
html form elemanları

<input type="button" value="mesajı sil" onserverclick="sil" runat="server">

şeklinden yazılır burada runat=”server” komutu ile kontrolün sunucuda çalışması sağlanır
web form elamaları

<asp:Button id="buton_1" Text="Mesaj Yaz" Runat="server" OnClick="mesajgoster" />

şeklinde yazılır ve tanımlanır hemen bir örnek yapalım
Form üzerinde iki adet butonumuz var birisi html form elemanı diğeri web form elemanı yaptıkları işler aynı sayılır ama çalışma biçimleri birbirinden farklıdır

<%@ Page Language="c#" Debug="true"  %>
<script runat="server">
private void mesajgoster(object sender, EventArgs e)
{
mesaj.Text=buton_1.Text+" butonuna bastın";
}
private void mesajsil(object sender, EventArgs e)
{
mesaj.Text="";
}
</script>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>
<form runat="server" ID="Form1">
<asp:Button id="buton_1" Text="Mesaj Yaz" Runat="server" OnClick="mesajgoster" />
<p />
<input type="button" value="Mesaj Sil" onserverclick="mesajsil" runat="server">
<p />
<asp:Label id="mesaj" Runat="server" />
</form>
</body>
</html>

Pin It on Pinterest