MİKROİŞLEMCİLER YAZ OKULU ÇALIŞMA SORULARI

 1. İç Hafıza nedir? Kaça ayrılır? Yazarak açıklayınız.
 2. Bilgi hatları ne demektir? Bir örnekle açıklayınız
 3. Kontrol hatları nerede bulunur? Ne amaçla kullanılır?
 4. Maksimum ve Minumum mod ne amaçla kullanılır? Aralarındaki fark nedir? Mod’lar arasındaki geçiş nasıl sağlanır?
 5. Bilgi Kaydedicileri nedir? Ne amaçla kullanılır?
 6. Segment Kaydediciler nedir? Ne amaçla kullanılır?
 7. 8 bitlik mikroişlemcilere 4 tane örnek veriniz.
 8. 16 bitlik mikroişlemcilere 4 tane örnek veriniz.
 9. 64 bitlik mikroişlemcilere 4 tane örnek veriniz.
 10. 32 bitlik mikroişlemcilere 4 tane örnek veriniz.
 11. İşaret Bayrağını bir örnekle açıklayınız.

 1. Sıfır Bayrağını bir örnekle açıklayınız.
 2. Parite Bayrağını bir örnekle açıklayınız.
 3. Yardımcı Elde bir örnekle açıklayınız.
 4. Code segment ne kadarlık hafızaya sahiptir. Ne amaçla kullanılır?
 5. Half Dublex Haberleşme nedir? Şekil çizerek açıklayınız.
 6. Senkron Haberleşme nedir? Şekil çizerek açıklayınız.
 7. Asenkron Haberleşme nedir? Şekil çizerek açıklayınız.
 8. Full Dublex Haberleşme nedir? Şekil çizerek açıklayınız.

20.     a) (1 1 0 1 0 1 0 1 ) 2 = ( ? ) h                b) (AB2C) h = ( ? ) 2

c) ( 0 1 0 1 1 1 0 0 ) 2 = ( ? ) h                d)  (3D)h= ( ? )
e)  (0 1 0 0 1 1 0 0 ) 2 = ( ? ) h                f)  (C2D3) h = ( ? ) 2

g) (E3E3) h = ( ? ) 2                                     h) (0 1 0 1 1 1 1 0 ) 2 = ( ? ) h

i)  (C3)h= ( ? )                                     j)  (4E)h= ( ? )

k)  (E7)h= ( ? )                                    l) (3F)h= ( ? )

    

 1. 256 X 8 bitlik bir hafıza RAM’de;

a)       …………………………………………..…………  olduğundan  ………  adet adres biti vardır.

b)       ……………………………………  olduğundan  ………  adet veri giriş adres hattına sahiptir.

c)       ……………………………………  olduğundan  ………  adet veri çıkış adres hattına sahiptir.

d)       …………..  adet  ……………………………….. pinine sahiptir.

e)       …………..  adet  ……………………………….. pinine sahiptir.

 

 1. 2048 X 64 bitlik bir hafıza RAM’de;

a.      ………………………………………………  olduğundan  ………  adet adres biti vardır.

b.      …………………..……………  olduğundan  ………  adet veri giriş adres hattına sahiptir.

c.       ………………………..………  olduğundan  ………  adet veri çıkış adres hattına sahiptir.

d.      …………..  adet  ……………………………….. pinine sahiptir.

e.       …………..  adet  ……………………………….. pinine sahiptir.

 

 1.  34AC – 67FE= ?    Yandaki işlemin sonucunda CF, AF, ZF, SF VE PF bayrak değerleri ne olur?

       

 1.  9417  – 78AB = ?    Yandaki işlemin sonucunda CF, AF, ZF, SF VE PF bayrak değerleri ne olur?

25.               612C – 549B=?       Yandaki işlemin sonucunda CF, AF, ZF, SF VE PF bayrak değerleri ne olur?

 • Guest

  😛

Pin It on Pinterest