MİKRODENETLEYİCİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI

1-Aşağıda verilen terimlerin açıklamalarını yazınız..?(25P)

Port:

Bank:

RP0:

C:

Z:

2-Aşağıda verilen programda her satırın görevini yazarak programda kullanım amaçlarına göre açıklayın.(25P)

list p= 16f84a

İnclude “p16f84a.inc”

Org 0*0000

            Bsf                   status,RP0

            Movlw             B’00000111’

            Movwf             Trisb

            Bcf                  Status,RP0

Bas      Bcf                  portb,7

            Btfsc                portb,0

            Btfss                portb,1

            Goto                bas

            Btfsc                portb,2

            Bsf                   portb,7

            Goto                bas

End

4-Aşağıda verilen programda her satırın görevini yazarak programda kullanım amaçlarına göre açıklayın.(25P)

 

List p=16f84a

Include “p16f84a.inc”

Reg1    EQU    H’0075’

ORG    0*0000

            MOVLW        0*08

            MOVWF        REG1

            MOVLW        0*08

            SUBWF          REG1,F

            BTFSS                        STATUS,Z

            GOTO             Y

GOTO             D

NOP

END

  • beyza

    bu kadar mı sorunuz yaa

  • beyza

    yaa bu kadar mı soru ya birz biza yardımcı olsanız ne gzl olurdu 😳

  • beyza

    yaa bu kadar mı soru ya birz biza yardımcı olsanız ne gzl olurdu 😳

Pin It on Pinterest