Excel Hücre Değerine Göre Başka Bir Hücreye Değer Atama

Bir arkadaşımızın bu adresteki sorusuna cevaben hazırlanmıştır. Excel’de bir hücrenin içeriği değiştiğinde diğer hücrelere değer atama işlemini yapabilmek için ufak bir kod yazacağız, bizden istenen b2 hücresi 800 olduğunda c2’ye 20,1250 olduğunda 50 yazdırmak bu işlem için aşağıdaki kod işimizi görecektir.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Select Case Cells(2, "B")
Case 800
Cells(2, "C") = 20
Case 1250
Cells(2, "C") = 50
End Select
End Sub

Pin It on Pinterest