C# Örnekleri – String Fonksiyon Örnekleri

C# ile string ifadeler üzerinde yapabileceğimiz işlemleri toplu bir şekilde uygulayan örnek program. Program içinde string arama IndexOf, string değiştirme Replace, Büyük ve küçük harfe çevirme ToLower ToUpper, parçalara ayırma Split, birleştirme Join fonksiyonları ile ilgili örnekler mevcut.
stringislem

 string str = "TÜRKİYE";
    Console.WriteLine(str);
    for (int i = 0; i < str.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine("str[{0}] = {1}", i, str[i]);
    }

    Console.WriteLine(str.IndexOf("TÜRK")); // 0
    Console.WriteLine(str.IndexOf("türk")); // -1 (bulunamadı)
    Console.WriteLine(str.Substring(0,4)); // türk
    Console.WriteLine(str.ToLower()); // türkiye
    Console.WriteLine(str.ToUpper()); // TÜRKİYE

    str = "İlkokul";
    Console.WriteLine(str.Replace("İlk", "Orta")); // OrtaOkul    
    //http://www.bilisimogretmeni.com/
    string ad = "Ahmet";
    string soyad = "AK";
    int yas = 60;
    string adsoyad = ad + " " + soyad + " (yaş: " + yas + ")";
    Console.WriteLine(adsoyad); // Ahmet Ak (yaş:60)

    string diller = "C#, Java; HTML, CSS; PHP, JavaScript; SQL";
    string[] dil = diller.Split(new char[] { ',', ';', ' ' },
    StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    foreach (var sonuc in dil)
    {
      Console.WriteLine(sonuc);
    }
    //http://www.bilisimogretmeni.com/
    Console.WriteLine("Diller = " + string.Join(", ", dil));

    Console.WriteLine(" \n\n Bilişim Öğretmeni ".Trim());
    Console.ReadKey();