C# Örnekleri – String Fonksiyon Örnekleri

C# ile string ifadeler üzerinde yapabileceğimiz işlemleri toplu bir şekilde uygulayan örnek program. Program içinde string arama IndexOf, string değiştirme Replace, Büyük ve küçük harfe çevirme ToLower ToUpper, parçalara ayırma Split, birleştirme Join fonksiyonları ile ilgili örnekler mevcut.
stringislem

string str = "TÜRKİYE";
Console.WriteLine(str);
for (int i = 0; i < str.Length; i++)
{
Console.WriteLine("str[{0}] = {1}", i, str[i]);
}
Console.WriteLine(str.IndexOf("TÜRK")); // 0
Console.WriteLine(str.IndexOf("türk")); // -1 (bulunamadı)
Console.WriteLine(str.Substring(0,4)); // türk
Console.WriteLine(str.ToLower()); // türkiye
Console.WriteLine(str.ToUpper()); // TÜRKİYE
str = "İlkokul";
Console.WriteLine(str.Replace("İlk", "Orta")); // OrtaOkul        
//http://www.bilisimogretmeni.com/
string ad = "Ahmet";
string soyad = "AK";
int yas = 60;
string adsoyad = ad + " " + soyad + " (yaş: " + yas + ")";
Console.WriteLine(adsoyad); // Ahmet Ak (yaş:60)
string diller = "C#, Java; HTML, CSS; PHP, JavaScript; SQL";
string[] dil = diller.Split(new char[] { ',', ';', ' ' },
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
foreach (var sonuc in dil)
{
Console.WriteLine(sonuc);
}
//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("Diller = " + string.Join(", ", dil));
Console.WriteLine("  \n\n Bilişim Öğretmeni  ".Trim());
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest