Action Script 3.0 Nesneyi Hareket Ettirme, Döndürme, Büyütme, Küçültme ve Görünürlük Özelliği Değiştirme

Action Script 3.0 Nesneyi Hareket Ettirme, Döndürme, Büyütme, Küçültme ve Görünürlük Özelliği Değiştirme işlemlerini bir örnek içerisinde açıklayalım ama öncelikle aşağıdaki görüntüyü oluşturalım daha sonra ortadaki kutuya nesne_mc ( nesnelere isim vermek için F8 yapıp movi eklip seçiyoruz ve ismimizi yazıyoruz) yön işlemleri için hust_btn,halt_btn,hsag_btn ve hsol_btn, boyularını değiştirmek için eust_btn ve ealt_btn, döndürme işlemleri için dsag_btn ve dsol_btn , saydamlık özellikleri için sust_btn ve salt_btn, görünürlük özellikleri için g_btn isimlerini veriyoruz.

Nesneyi  X ekseninde hareket ettirmek için  nesne_mc.x Y ekseninde hareket için  nesne_mc.y özelliklerini,

Boyutlarını değiştirmek için nesne_mc.scaleX ve nesne_mc.scaleY özelliklerini,

Sağa sola döndürmek için nesne_mc.rotation özelliklerini

Saydamlık özelliği için nesne_mc.alpha özelliklerini

Görünürlük için nesne_mc.visible özelliklerini kullandık.

öncelikle aşağıdaki görüntüyü oluşturalım daha sonra uygulamanın çalışan halini ve kodlarını görelim…

ve aşağıdaki kodları F9 yapıp yazalım..

hust_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, yukari);
halt_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, asagi);
hsag_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, saga);
hsol_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, sola);
eust_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ebatbuyut);
ealt_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ebatkucult);
dsag_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, sagadondur);
dsol_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, soladondur);
sust_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, saydamekle);
salt_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, saydamcikar);
g_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, gorunme);

function yukari (e:MouseEvent) { nesne_mc.y = 5; }

function asagi (e:MouseEvent) { nesne_mc.y += 5; }

function saga (e:MouseEvent) { nesne_mc.x += 5; }

function sola (e:MouseEvent) { nesne_mc.x = 5; }

function ebatbuyut (e:MouseEvent)
{ nesne_mc.scaleX += 0.2; nesne_mc.scaleY += 0.2; }

function ebatkucult (e:MouseEvent)
{ nesne_mc.scaleX = 0.2; nesne_mc.scaleY = 0.2; }

function sagadondur (e:MouseEvent) { nesne_mc.rotation += 10; }

function soladondur (e:MouseEvent) { nesne_mc.rotation = 10; }

function saydamekle (e:MouseEvent) { nesne_mc.alpha += 0.10; }

function saydamcikar (e:MouseEvent) { nesne_mc.alpha = 0.10; }

function gorunme (e:MouseEvent) { nesne_mc.visible = !nesne_mc.visible; }

Pin It on Pinterest