ActionScript 3.0 Araba Oyunu Uygulaması

Actionscript kullanarak araba oyunu uygulaması yapacağız arabamızın duvarlara çarpmadan belirlenen alan içerisinde ilerlemesi gerekiyor bunu için öncelikle aşağıdaki animasyonda olan grafiği çiziyoruz daha sonra duvarlara sırayla duvar1_mc,duvar2_mc gibi isimler verip en son arabayada araba2_mc ismini veriyoruz
araba

Aşağıdaki kod içinde yön tuşlarının kontrolünü ve duvarlara çarptığı zaman sonraki kareye geçiş işlemini yapacağız..

stop();
stage.addEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
function hakeb (olay:Event)
{
if(araba2_mc.hitTestObject(duvar9_mc))
{
stage.removeEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
gotoAndStop(2);

}
if(araba2_mc.hitTestObject(duvar10_mc))
{stage.removeEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
gotoAndStop(2);

}
if(araba2_mc.hitTestObject(duvar11_mc))
{stage.removeEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
gotoAndStop(2);
}
if(araba2_mc.hitTestObject(duvar12_mc))
{stage.removeEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
gotoAndStop(2); }
if(araba2_mc.hitTestObject(duvar13_mc))
{stage.removeEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
gotoAndStop(2); }
if(araba2_mc.hitTestObject(duvar14_mc))
{stage.removeEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
gotoAndStop(2); }
if(araba2_mc.hitTestObject(duvar15_mc))
{stage.removeEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
gotoAndStop(2);

}
if(araba2_mc.hitTestObject(duvar16_mc))
{stage.removeEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
gotoAndStop(2);

}
if(araba2_mc.hitTestObject(duvar17_mc))
{stage.removeEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
gotoAndStop(2);
}
if(araba2_mc.hitTestObject(duvar18_mc))
{stage.removeEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
gotoAndStop(2); }
if(araba2_mc.hitTestObject(duvar19_mc))
{stage.removeEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
gotoAndStop(2); }
if(araba2_mc.hitTestObject(duvar20_mc))
{stage.removeEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
gotoAndStop(2); }
if(araba2_mc.hitTestObject(duvar21_mc))
{
stage.removeEventListener (Event.ENTER_FRAME, hakeb);
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
gotoAndStop(2); }

}

stage.addEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
function hareket2 (olay:KeyboardEvent)
{
if (olay.keyCode==Keyboard.LEFT)
{
araba2_mc.x -=5;
araba2_mc.rotation=-90;
}
if (olay.keyCode==Keyboard.RIGHT)
{
araba2_mc.x +=5;
araba2_mc.rotation=+90;
stage.removeEventListener (KeyboardEvent.KEY_DOWN, hareket2);
}
if (olay.keyCode==Keyboard.UP)
{
araba2_mc.y -=5;
araba2_mc.rotation=0;
}
if (olay.keyCode==Keyboard.DOWN)
{
araba2_mc.y +=5;
araba2_mc.rotation=+180;
}
}