JavaScript Dersleri – JavaScript Sayıları Sıralama

JavaScript ile Dizi İşlemleri konusundan dizilerde sıralama yapılırken Sort metodunun kullanıldığından bahsetmiştik yalnız bu yöntemle sıralama işlemini sayılar üzerinde yaptığımızda yanlış sonuçlar elde edebiliyoruz. Örnek

<script type="text/javascript">
var sayilar = [0, 1, 5, 10, 15]; 
sayilar.sort(); 
document.writeln(values);        
</script>

Ekran çıktısı ” 0,1,10,15,5 “ şeklinde olacaktır sıralama gördüğünüz gibi yanlış bunun sebebi sıralamanın string olarak yapılması peki çözümü nedir bunun diyorsanız hemen kodlarımız aşağıda;
Javascript dizi içindeki sayıları küçükten büyüğe sıralama

function kontrol(sayi1, sayi2) { 
if (sayi1 < sayi2) { 
return -1; 
} else if (sayi1 > sayi2) { 
return 1; 
} else { 
return 0; 
} 
} 
var sayilar = [0, 120, 5, 10, 15]; 
sayilar.sort(kontrol); 
document.writeln(sayilar); //0,5,10,15,120

Javascript dizi içindeki sayıları büyükten küçüğe sıralama

function kontrol(sayi1, sayi2) { 
if (sayi1 < sayi2) { 
return 1; 
} else if (sayi1 > sayi2) { 
return -1; 
} else { 
return 0; 
} 
} 
var sayilar = [0, 120, 5, 10, 15]; 
sayilar.sort(kontrol); 
document.writeln(sayilar);//120,15,10,5,0

Pin It on Pinterest