Excel Makro (Vba) ile Yazdırma İşlemleri PrintOut Kullanımı

Bu yazımızda Excel ile hazırlamış olduğunuz Çalışma Kitabı, Sayfalar, Seçilen Hücreler veya grafikleri Vba kodları ile yazdırma işlemi nasıl yapılır örnekleri ile açıklamaya çalışacağım.
Yazdırma işlemi için kullanacağımız fonksiyon .PrintOut şimdi örneklerle Excelde Vba kodları ile yazdırma işlemi nasıl yapılır inceleyelim
Vba kodu ile Çalışma kitabını yazdırma

Function Yazdir()
ActiveWorkbook.PrintOut
End Function

Vba kodu ile Aktif çalışma sayfasını yazdırma

Function Yazdir()
ActiveSheet.PrintOut
End Function

Vba kodu ile tüm çalışma sayfasını yazdırma

Function Yazdir()
WorkSheets.PrintOut
End Function

Vba kodu ile Seçilen çalışma sayfasını yazdırma

Function Yazdir()
Sheets("Sayfa1").PrintOut
End Function

Vba kodu ile Birden fazla çalışma sayfasını yazdırma

Function Yazdir()
Sheets(Array("Sayfa1","Sayfa3","Sayfa4")).PrintOut
End Function

Vba kodu ile seçilen alanı yazdırma

Function Yazdir()
Selection.PrintOut
End Function

Vba kodu ile seçilen hücre aralığını yazdırma

Function Yazdir()
Range("A1:D5").PrintOut
End Function

Vba kodu ile excel grafiğini yazdırma

Function Yazdir()
Sheets("Sayfa1").ChartObjects("Grafik_ismi").Chart.PrintOut
End Function

Vba kodu ile Sayfadaki tüm grafikleri yazdırma

Function Yazdir()
Dim Grafikler As Object
Set Grafikler = Sheets("Sayfa1").ChartObjects
For Each Grafik In Grafikler
Grafik.Chart.PrintOut
Next
End Function

Vba kodu ile Çalışma Kitabındaki tüm grafikleri yazdırma

Function Yazdir()
Dim Grafikler As Object
For Each Sayfa In Sheets
Set Grafikler = Sayfa.ChartObjects
For Each Grafik In Grafikler
Grafik.Chart.PrintOut
Next
Set Grafikler = Nothing
Next
End Function

Vba kodu ile Çalışma Sayfasındaki Belli Sayfaların Yazdırılması

Function Yazdir()
'Sayfa 1 den 3 e kadar olanlar yazılacak diğerleri yazdırılmayacak
Worksheets("Sayfa1").PrintOut From:=1, To:=3
End Function

Pin It on Pinterest