Excel’de Formüllü hücre silmeyi engelleme

Formül yazdığınız bir hücrenin silinmesini engellemek istiyorsanız ; 

*********Sayfanın kod bölümüne***************************
Option Explicit

Private Sub Worksheet_Deactivate()
   Application.OnKey "{del}"
End Sub

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
   If Target.HasFormula Then
      Application.OnKey "{del}", "mesaj"
   Else
      Application.OnKey "{del}"
   End If
End Sub
'*********ThisWorbook kod bölümüne*************************
Option Explicit
'*********bunu da modüle *********************************
Sub mesaj()
MsgBox " Formül silmek yasak kardeşim"
End Sub

  • Guest

    iğrençççççççç

Pin It on Pinterest