Excel’de virgüllü kelimeleri yan yana sıralama ve ayırma

Excelde bir hücrede yer alan örnek olarak xxxxx,yyyyy,zzzzz gibi bilgileri yan yana bölmek için aşağıdaki kodu kullanmanız yeterli olacak iyi çalışmalar;

Sub Düğme2_Tıklat()

  Tstring = Selection.Value
   
    For i = 1 To Len(Tstring)
        If Mid(Tstring, i, 1) = "," Then z = z + 1
    Next i
    ReDim y(z + 1)
   
    For i = 1 To Len(Tstring)
   
        If Mid(Tstring, i, 1) <> "," Then
            x = x & Mid(Tstring, i, 1)
        End If
       
        If Mid(Tstring, i, 1) = "," Then
            y(c) = x
            c = c + 1
            x = ""
        End If
   
    Next i

    y(z) = x
   
    For i = 0 To UBound(y)
        Selection.Offset(0, i + 1).Value = y(i)
    Next i

End Sub
 

Pin It on Pinterest