Php Dersleri – Php switch Case Kullanımı ve Örnekleri

Kullanılan değişkenin seçmiş olduğunuz değerlere uyup uymadığını kontrol etmek için kullanılan Kontrol deyimidir genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

switch ($degisken){
case durum1:
// durum1 sağlanırsa çalışacak kodlar
break;
case durum2:
// durum2 sağlanırsa çalışacak kodlar
break;
default:
// hiçbir durum sağlanmazsa çalışacak kodlar
}


kullanılan değişkenin alabileceği durum değerlerini istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. durumların için de kullandığımız break şartın duruma uyması halinde diğer şartların çalıştırılmadan switch-case yapısından çıkmak için kullanılır. Son satırda yer alan default ifadesi ise değişken değeri hiç bir şarta uymuyorsa çalıştırılacak olan komutları yazacağımız bölümdür. Switch-case kullanımı için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz…
Switch Case (1,2,3 sayılarını harflerle gösteren program)

<?php $sayi=3; 
switch ($sayi)
{
Case 1:
echo "Bir";
Break;
Case 2:
echo "İki";
Break;
Case 3:
echo "Üç";
Break;
}
?>

Switch… Case (baş harfe göre isim öneren program)

<?php
$basharf="m";
$basharf son=strtoupper($basharf); switch ($basharf son)
{ “
case "A":
echo"Ayşe";
break;
case "B":
echo"Banu";
break;
case "C":
echo"Canan";
break;
case "D":
echo"Deniz";
break;
case "S":
echo"Selin";
break;
case "M":
echo"Melis";
break;
default:
echo"Bu harf için isim tanımlanmadı ";
}
?>

Kişinin IQ, EQ ve Zekasına Göre Başarısını Tahmin Eden Program

<?php
$iq=1;
$eq=0;
$zeka=$iq+$eq;
$calisma=1;
$basari=$calisma+$zeka; switch ($basari)
{
Case 0;
echo "başarısız";
Break;
Case 1; echo "orta"; 
Break;
Case 2;
echo "başarılı"; Break;
Case 3;
echo "mükemmel"; Break;
}
?>

Tanımlı olan işleme göre iki sayıyı işleme alıp sonucu ekrana yazalım.

<?php
$islem="*";
$sayi1=16;
$sayi2=4;
switch ($islem){
case "+": $sonuc=$sayi1+$sayi2; break;
case "-": $sonuc=$sayi1-$sayi2; break;
case "*": $sonuc=$sayi1*$sayi2; break;
default: $sonuc=$sayi1/$sayi2;
}
echo "Sonuç=$sonuc";
?>

100 üzerinden tanımlanmış bir notun 5 üzerinden karşılığını ekrana yazdıralım.

<?php
$notu=72;
switch ($notu){
case 85<=$notu: echo "5-Pekiyi"; break;
case 70<=$notu: echo "4-İyi"; break;
case 55<=$notu: echo "3-Orta"; break;
case 45<=$notu: echo "2-Geçer"; break;
case 25<=$notu: echo "1-Zayıf"; break;
default: echo "Başarısız";
}
?>

Pin It on Pinterest