Programlama Temelleri Vize Soruları ve Cevapları

1-Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olan sayının tek mi, çift mi olduğunu bulup ekrana uygun mesaj veren
– Programın algoritmasını yazın
– Programı C dilinde yazın

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int sayi1, sayi2;
printf("1. sayiyi giriniz : ");
scanf("%d",&sayi1);
printf("2. sayiyi giriniz : ");
scanf("%d",&sayi2);
if(sayi1>sayi2){
if(sayi1%2==0){
printf ("buyuk sayi = %d sayi çift sayidir.",sayi1);
}
else{
printf ("buyuk sayi = %d sayi tek sayidir.",sayi1);
}
}
else{
if(sayi2%2==0){
printf ("buyuk sayi = %d sayi çift sayidir.",sayi2);
}
else{
printf ("buyuk sayi = %d sayi tek sayidir.",sayi2);
}
}
getch();
}

Soru 2.(30 p.)Yalnız 1’e ve kendine tam bölünebilen sayılar asal sayılardır. Klavyeden girilen bir sayının asal olup olmadığını bulan ve ekrana uygun mesajı veren
– Programın algoritmasını yazın
– Programı C dilinde yazın

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int sayi,i,sayac=0;
printf("sayi giriniz : ");
scanf("%d",&sayi);
for(i=1;i<=sayi;i++){
if(sayi%i==0){
sayac++;
}
}
if(sayac==2){
printf("girilen sayi Asal Sayidir.");
}
else{
printf("girilen sayi Asal Sayi Degildir.");
}
}

3-Ahmet usta 5000m2 duvar örecektir. İlk gün 300 m2 duvar örmüştür. Ancak yorgunluktan dolayı her gün bir
önceki gün ördüğünün %5 m2 eksik duvar örmektedir. Ahmet ustanın duvarı kaç günde bitireceğini bulup
ekrana uygun mesajı veren
– Programın algoritmasını yazın
– Programı C dilinde yazın

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int gun=0, is=300, duvar=5000;
while(duvar>0){
duvar=duvar-is;
is=is-(is*0,05); //is-(is*5/100)
gun++;
}
printf("%d gunde isi bitirir.",gun);
}

4-Klavyeden girilen sayıya kadar olan tek ve çift sayıların aritmetik ortalamasını (ayrı ayrı tek ve çift olarak) bulup ekrana uygun mesajı veren
– Programın algoritmasını yazın
– Programı C dilinde yazın

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int i, sayi, tsayi=0, ttoplam=0, csayi=0, ctoplam=0;
printf("sayi giriniz : ");
scanf("%d",&sayi);
for(i=0; i<=sayi; i++){
if(i%2 == 0){
ctoplam=ctoplam+i;
csayi++;
}
else{
ttoplam=ttoplam+i;
tsayi++;
}
}
printf("tek sayilarin aritmetik ortalamasi = %d \n",(ttoplam/tsayi));
printf("cift sayilarin aritmetik ortalamasi = %d",(ctoplam/csayi));
getch();
}

5-ATM makinesi içine sadece 5, 10, 20, 50 ve 100 TL’lik banknotlar yerleştirilmektedir. Makineden (işlem kolaylığı için) en az 100 TL ve en fazla 1500 TL para çekilmektedir. Makineden para çekilirken önce 2 adet 5 TL, 2 adet 10 TL ve 1 adet 20 TL para vermektedir. Paranın kalan kısmı önce büyük banknotlar kullanılarak vermektedir.
Buna göre makineden çekilecek para adetlerini hesaplayıp ekrana uygun mesajı veren
– Programı C dilinde yazın

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int para, yuz=0, elli=0, yirmi=0, on=0, bes=0;
printf("cekmek istediginiz para miktarini girin :");
scanf("%d",&para);
//2 adet 5 TL, 2 adet 10 TL, 1 adet 20 TL, toplamda 50 tl eder.
if(para>=100 & para<=1500){
printf("%d TL için kullanılan banknotlar: \n", para);
para=para-50; // her halukarda 50 tl yi belirttiği
banknotlardan vermekte.
if(para%100>=0){
yuz=para/100;
para=para-(yuz*100);
}
if(para%50>=0){
elli=para/50;
para=para-(elli*50);
}
if(para%20>=0){
yirmi=para/20;
para=para-(yirmi*20);
yirmi=yirmi+1; //önce 1 adet 20 tl verdiği için
}
if(para%10>=0){
on=para/10;
para=para-(on*10);
on=on+2; //önce 2 adet 10 tl verdiği için
}
if(para%5>=0){
bes=para/5;
para=para-(bes*5);
bes=bes+2; //önce 2 adet 5 tl verdiği için
}
if(yuz!=0){
printf("100 TL = %d adet \n",yuz);
}
if(elli!=0){
printf("50 TL = %d adet \n",elli);
}
if(yirmi!=0){
printf("20 TL = %d adet \n",yirmi);
}
if(on!=0){
printf("10 TL = %d adet \n",on);
}
if(bes!=0){
printf("5 TL = %d adet \n",bes);
}
}
else{
printf("en az 100 TL ve en çok 1500 TL para cekebilirsiniz.");
}
}
X

Pin It on Pinterest

X