Turbo Pascalda dizileri büyükten küçüğe küçükten büyüğe sıralama

Turbo Pascalda dizileri büyükten küçüğe küçükten büyüğe sıralama işlemi için aşağıdaki program yeterli olacaktır yalnız program küçükten büyüğe sıralıyor tersini yapmak için < işaretini > yapmanız yeterli 🙂 öncelikle dizinin eleman sayısı isteniyor sonra elemanlar girilip sıralanıyor.

Turbo pascal dizi sıralama
 1. uses crt;
 2. var
 3. b,i,n,c:integer;
 4. tamam:boolean;
 5. a:array[1..100] of integer;
 6. begin
 7. clrscr;
 8. write(‘diziniz kaç elemanli:’);readln(n);
 9. writeln;
 10. writeln(‘dizinin elemanlarini giriniz’);
 11. for i:=1 to n do begin gotoxy(4*i,4) ; read (a[i]); end; repeat
 12. tamam:=true;
 13. for i:=2 to n do
 14. if a[i]<a[i-1] then
 15. begin
 16. c:=a[i];
 17. a[i]:=a[i-1];
 18. a[i-1]:=c;
 19. tamam:=false;
 20. end;
 21. until tamam= true;
 22. writeln(‘sırali dizimiz’);
 23. for i:=1 to n do
 24. write(a[i]:3);
 25. readkey;
 26. end.

 • valdes

  😈 :roll:: 😉 ➡ :cry:: :cry:: 😳 😯 🙁 🙂 😀 :confused: 😡 😆 8)

 • Guest

  😡

 • Guest

  :cry:: yaaaaaaaa bir türlü bulamıyom
  👿

 • Guest

  güzel ama büyükten küçüğe sırarama yok hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Pin It on Pinterest