Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Kapsamlı

Image

İÇİNDEKLER

VER TABANI YÖNETM SSTEMLER…………………………………………………………….2
1. TEMEL VER TABANI KAVRAMLARI………………………………………………………..2
1.1. Veri Nedir?………………………………………………………………………………………2
1.2. Veri Taban¨ Nedir ?…………………………………………………………………………..3
1.3. Veri Modeline Göre Veritaban¨ Yönetim Sistemleri………………………………..4
1.4. Neden Veritaban¨ Kullan¨l¨r?………………………………………………………………6
1.5. Veri Taban¨ Yönetim Sistemlerinin Salad¨¨ Yararlar……………………………7
1.6. Bilinen VTYS Programlar¨ ………………………………………………………………….7
1.7. Proje ve VTYS aras¨ndaki iliki……………………………………………………………8
2. VER ve VER MODELLER……………………………………………………………………10
2.1. Model Nedir?………………………………………………………………………………….10
2.2. Veri Kavram¨ ………………………………………………………………………………….11
2.2.1. Veri Güvenlii…………………………………………………………………………..12
2.2.2. Veri Tekrar¨ ve Veri Bütünlüü……………………………………………………12
2.3. Veri Modeli…………………………………………………………………………………….13
2.3.1. Yap¨lar…………………………………………………………………………………….13
2.3.2. K¨s¨tlar…………………………………………………………………………………….14
2.3.3. lemler …………………………………………………………………………………..14
2.4. Bal¨ca Veri Modelleri………………………………………………………………………15
2.4.1. Basit Veri Modelleri…………………………………………………………………..15
2.4.2. Gelitirilmi Veri Modelleri…………………………………………………………. 16
3. VER TABANI TEMEL KAVRAMLARI………………………………………………………22
3.1. Tablo ve Elemanlar¨………………………………………………………………………..22
3.2. Veri Tipi (Data Type)……………………………………………………………………….23
3.2.1. Access Veri Taban¨ Veri Tipleri…………………………………………………..23
3.2.2. MySQL Veri Taban¨ Veri Tipleri…………………………………………………..24
3.2.3. Oracle Veri Taban¨ Veri Tipleri……………………………………………………24
3.3. Zorlay¨c¨ (Constraint)……………………………………………………………………….25
3.4. Anahtar (Key)…………………………………………………………………………………26
3.5. Index (ndeks)………………………………………………………………………………..27
3.6. View (Görüntü)……………………………………………………………………………….27
3.7. Joining (ilikilendirme)……………………………………………………………………..28
4. VER TABANI TASARIMI ve NORMALZASYONU…………………………………….29
4.1. Veri Taban¨ Tasar¨m¨……………………………………………………………………….29
4.2. Veri Taban¨ Normalizasyonu……………………………………………………………. 33
4.3. likisel Veri Taban¨ Yönetim Sistemleri……………………………………………..35
5. ÖRNEK BR VER TABANI TASARIMI ve NORMALZASYONU………………….37
5.1. Örnek Personel Projesi Veri Taban¨ Tasar¨m¨……………………………………..37
6. SQL VER LEME DL…………………………………………………………………………41
6.1. SQL Nedir?……………………………………………………………………………………41
6.2. Veri Taban¨ Programlar¨nda ve SQL de Deiken Tan¨mlama………………42
6.3. SQL Program¨ Çal¨t¨r¨lmas¨ ve Yaz¨m Kurallar¨………………………………….43
7. TEMEL SQL KOMUTLARI-I……………………………………………………………………48
7.1. CREATE (Yarat) Komutu…………………………………………………………………48
7.2. ALTER (Düzenle) TABLE Komutu……………………………………………………..51
7.3. DROP (Sil) TABLE Komutu………………………………………………………………52
7.4. DESCIRIBE Komutu………………………………………………………………………..52
7.5. INSERT (Ekle) Komutu……………………………………………………………………53
8. TEMEL SQL KOMUTLARI-II…………………………………………………………………..60
8.1. SELECT (Seç) Komutu……………………………………………………………………60
8.1.1. SQL Operatörleri………………………………………………………………………62
8.1.2. Order By………………………………………………………………………………….65
8.1.3. Distinct……………………………………………………………………………………67
8.2. UPDATE (Güncelle) Komutu…………………………………………………………….68
8.3. DELETE (Sil) Komutu………………………………………………………………………70
9. SQL ’de FONKSYONLAR ……………………………………………………………………..71
9.1. SUM (Topla) Fonksiyonu………………………………………………………………….71
9.2. AVG (Ortalama) Fonksiyonu…………………………………………………………….71
9.3. MAX (En Büyük) Fonksiyonu……………………………………………………………72
9.4. MIN (Em Küçük) Fonksiyonu…………………………………………………………….72
9.5. COUNT (Say) Fonksiyonu………………………………………………………………..73
10. SQL ’de GRUPLANDIRMA………………………………………………………………….75
10.1. GROUP BY (Grupland¨r) Deyimi…………………………………………………….75
10.2. HAVING (Sahip) Deyimi……………………………………………………………….77
11. SQL ’de JOIN (BRLETRME) LEM…………………………………………………79
11.1. JOIN (Birletirme) lemi……………………………………………………………….79
11.2. JOIN lemine Ait Örnekler……………………………………………………………83
12. SQL ’de YÖNETMSEL FONKSYONLAR……………………………………………..87
12.1. VIEWS ( Tablo Görünümü)……………………………………………………………87
12.2. CREATE TABLESPACE (Tablo Uzay¨ = Veri Alan¨)………………………….89
12.3. CREATE USER (Kullan¨c¨)……………………………………………………………89
12.4. CREATE ROLE…………………………………………………………………………..90
12.5. CREATE INDEX………………………………………………………………………….90
12.6. CREATE SEQUENCE………………………………………………………………….91
12.7. GRANT………………………………………………………………………………………91
12.8. REVOKE…………………………………………………………………………………….91
KAYNAKLAR………………………………………………………………………………..92

Download:

 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Kapsamlı (1361 indirme)

Yazan : YRD.DOC. DR. ZEHRA ALAKOÇ BURMA

 • asd

  download linki yenileyebilirmisiniz?

  • BilisimOgretmeni

   link düzeltilmiş iyi çalışmalar…

 • cok tessekkur ederım gercektenn ya o kadar aradım bu notlarıı 🙂 🙂 Allah Razı Olsun…

 • Elayza

  😆 güsell

 • dyg

  süper ya,allah razı olsun 😀

 • emrah

  paylaşımınız için teşekkürler

 • esra

  güzel bir kitap 😆 😆

 • Çalışan bir uzantı bulmak sevindirici. Paylaşım için teşekkürler.

Pin It on Pinterest