Visual C# ile 2.Dereceden Denklem Köklerini Bulma

Visual C# ile 2.Dereceden Denklem Köklerini Bulma Programı İçin İlk olarak aşağıdaki form görüntüsünü oluşturuyoruz.

Formunuza 5 adet TextBox ve 2 adet Button ekleyiniz. Button1’in Text özelliğini Kökleri bul ve  Button2’nin  Text  özelliğini  Temizle  olarak  değiştiriniz.  Button1_Click  olayına  aşağıdaki  kodu  yazınız. Button1_Click olayına Button’a çift tıklayarak ulaşabilirsiniz.

try
{
double a, b, c, delta, x1, x2, z;
a = Convert.ToDouble(textBox1.Text); //textBox1’in içine yazılanı double’a çevirip a’ya atar.
b = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
c = Convert.ToDouble(textBox3.Text);
delta = b * b – 4 * a * c;
if (delta < 0)
{
delta = Math.Abs(delta); //delta’nın mutlak değerini alır.
z = Math.Sqrt(delta) / (2 * a); //Math.Sqrt(delta) kodu, delta’nın karekökünü alır.
if (b == 0) //delta < 0 ve b == 0
{
textBox4.Text = “+” + z.ToString() + “i”;
textBox5.Text = “-” + z.ToString() + “i”;
}
else //delta < 0 ve b!= 0
{
textBox4.Text = Convert.ToString((-b / (2 * a))) + ” + ” + z.ToString() + “i”;
textBox5.Text = Convert.ToString((-b / (2 * a))) + ” – ” + z.ToString() + “i”;
}
}
else //delta >= 0
{
x1 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
x2 = (-b – Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
textBox4.Text = x1.ToString();
textBox5.Text = x2.ToString();
}
}
catch
{
MessageBox.Show(“Hata oluştu.”);
}

Form1_Load olayına aşağıdaki kodu yazınız. Form1_Load olayına Form’a çift tıklayarak ulaşabilirsiniz. Form1_Load olayına yazılan kodlar program yüklenirken çalışacak kodlardır. “Load” kelimesinin Türkçesi “yüklemek” demektir.

textBox1.Text = “1”;
textBox2.Text = “0”;
textBox3.Text = “‐4”;
textBox4.Text = “birinci kök”;
textBox5.Text = “ikinci kök”;

Button2 click olayına

textBox1.Text = “1”;
textBox2.Text = “0”;
textBox3.Text = “‐4”;
textBox4.Text = “birinci kök”;
textBox5.Text = “ikinci kök”;

yazıyoruz ve çalışmamız hazır.

Visual C# ile 2.Dereceden Denklem Köklerini Bulma (740 indirme) İndir

 • re

  forma çift tıklamayı nereden yapıyoruz ?

  • BilisimOgretmeni

   formun üzerinde boş bir alanda fare ile çift tıklayarak load olayını açabilirsiniz.

 • Crockey

  ellerine sağlık pek aydınlatıcı oldu.

  • BilisimOgretmeni

   rica ederim iyi çalışmalar

Pin It on Pinterest