Visual C# Takdir Teşekkür Hesaplama Programı

Önce Form tasarımından başlayalım forum üzerine 3 listbox, 3 textbox, 4buton, ve 5 label yerleştirecek aşağıdaki tasarımı yapıyoruz. Girilen ders bilgileri ders ekle butonuna basılınca listboxlara eklenecek bunu için yapzamamız gereken kod

if (textBox1.Text == “” || textBox2.Text == “” || textBox3.Text == “”)
MessageBox.Show(“Eksik bilgi girdiniz”);
else
{
listBox1.Items.Add(textBox1.Text.ToUpper());
listBox2.Items.Add(textBox2.Text);
listBox3.Items.Add(textBox3.Text);
textBox1.Text = “”;
textBox2.Text = “”;
textBox3.Text = “”;
textBox1.Focus();
label4.Text=string.Format(“Toplam Ders: {0},listBox1.Items.Count);
int toplamsaat = 0;
for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
{
toplamsaat += int.Parse(listBox3.Items[i].ToString());
}
label5.Text = string.Format(“Toplam Saat: {0}, toplamsaat);
}


daha sonra seçilen bir dersi silmek için sil butonuna tıklayıp aşağıdaki koldarı yazıyoruz

if (listBox1.SelectedIndex != 1)
{
int silinecek = listBox1.SelectedIndex;
listBox1.Items.RemoveAt(silinecek);
listBox2.Items.RemoveAt(silinecek);
listBox3.Items.RemoveAt(silinecek);
}

Hesapla butonu ile girilen derslere göre ağırlıklı ortalamayı hesaplıyoruz.

double agirliktoplam = 0,derssaattoplam=0;
double agirlikliortalama;

for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
{
agirliktoplam += int.Parse(listBox2.Items[i].ToString()) * int.Parse(listBox3.Items[i].ToString());
derssaattoplam += int.Parse(listBox3.Items[i].ToString());
}
agirlikliortalama = agirliktoplam / derssaattoplam;
if (agirlikliortalama >= 85)
MessageBox.Show(string.Format(“Takdir Belgesi almaya hak kazandınız.nAğırlıklı Ortalamanız: {0}, agirlikliortalama));
else
if (agirlikliortalama >= 70)
MessageBox.Show(string.Format(“Teşekkür Belgesi almaya hak kazandınız.nAğırlıklı Ortalamanız: {0}, agirlikliortalama));
else
MessageBox.Show(string.Format(“Belge almaya hak kazanamadınız.nAğırlıklı Ortalamanız: {0}, agirlikliortalama));

Ve Son olarak Çıkış Butonu

DialogResult cevap=MessageBox.Show(“Çıkmak İstiyormusunuz?”, “Çıkış”, MessageBoxButtons.YesNo);
if (cevap == DialogResult.Yes)
Application.Exit();

Uygulamanın Bitmiş ve Çalışan Hali:

[Yükleme bulunamadı.]