JavaScript – Girilen Sayılardan En Büyük ve En Küçüğünü Bulma

Javascript ile kullanıcının girmiş olduğu 10 sayı içinden en büyük ve en küçüğünü bulan kodları yazacağız. İlk olarak sayıları saklamak için dizi tanımlayıp daha sonra for döngüsü ile kullanıcıdan sayı isteyip girilen sayılar dizi içerisinde saklıyoruz. Elemanları dizi içinde sakladık şimdi sıra geldi en büyük ve en küçük olanı bulmaya bu işlem için iki yöntem var ilk olarak zor olanı anlatıp en sonunda kolayı göstererek ne gereği vardır bu kadar kod yazmaya diyeceğiz 🙂

1-Sayıları kontrol etmeye başlarken birinci eleman bizim için en büyük ve en küçüktür çünkü ondan başka eleman bilmiyoruz, sonra bu elemanı diğer elemanlarla karşılaştırıp kendisinden büyük ve küçük sayı varsa yer değiştireceğiz ve kodlarımız

<script type="text/javascript" language="javascript">
var sayilar=new Array();
for(var i=0;i<10;i++)
{
sayilar[i]=prompt(i+".nci sayıyı girin");
document.write(sayilar[i]+"<br/>");
}
var enb,enk;
enb=parseInt(sayilar[0]);
enk=parseInt(sayilar[0]);
for(var i=0;i<10;i++)
{
if(parseInt(sayilar[i])>enb)
{
enb=parseInt(sayilar[i]);
}
}
for(var i=0;i<10;i++)
{
if(parseInt(sayilar[i])<enk)
{
enk=parseInt(sayilar[i]);
}
}
document.write("en büyük sayı ="+enb+" en küçük sayı= "+enk);
</script>

2- Şimdi sıra geldi ikinci yönteme yukarıdaki kodlar karışık geldiyse şimdi ne gereği vardı onları yazmaya diyeceğimiz kodlara işlem için iki anahtar kelime sırala(Sort), Array.Sort diziyi sıralar küçükten büyüğe ilk eleman dizinin en küçük elemanı son elemanda en büyük elemanı olur 🙂

<script type="text/javascript" language="javascript">
var sayilar=new Array();
for(var i=0;i<10;i++)
{
sayilar[i]=prompt(i+".nci sayıyı girin");
}
document.write(sayilar.sort(function(a,b){return a-b}));
document.write("en büyük eleman "+sayilar[9]+"en küçük eleman "+sayilar[0]);
</script>

10 Sayıdan Çift ve Tek Olanların Toplamı ve Adetlerini Bulan Program

Girilen 10 adet sayının çift olanların toplamını,kaç adet olduğunu,tek olanlarının toplamını ve kaç adet olduğunu bulan C# Console uygulamasını yapan program….

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int adetc = 0, toplamc = 0, toplamt = 0, adett = 0;
      int[] sayi = new int[10];
      for (int k = 0; k < 10; k++)
      {
        Console.Write("{0}. sayıyı giriniz:", k+1);
        sayi[k] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      for (int k = 0; k < 10; k++)
      {
        if (sayi[k] % 2 == 0)
        {
          adetc++;
          toplamc += sayi[k];
        }
        else
        {
          adett++;
          toplamt += sayi[k];
        }
      }
      Console.WriteLine("Girilen 10 sayından {0} tanesi çift ve toplamı {1}", adetc,toplamc);
      Console.WriteLine("Girilen 10 sayından {0} tanesi tek ve toplamı {1}", adett,toplamt);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

onsayi