C# Dersleri – GroupBox İçindeki Comboboxları Kontrol Etme

Hazırlamış olduğunuz form içindeki yer alan Comboboxlar farklı groupboxlar içinde ise ve siz sadece belli bir gruptaki nesnelere erişmek istiyorsanız ne yapmamız gerekiyor onu açıklamaya çalışacağım, ilk olarak aşağıdaki form tasarımını hazırlıyoruz aynı özelliklerde ama farklı GroupBox için de olan Comboboxlarımız var

Şimdi form load olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz

 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (Control item in groupBox1.Controls)
      {
        if (item is ComboBox)
        {
          ComboBox comboBox = (ComboBox)item;
          comboBox.SelectedIndex =0;
        }
      }
    }

Yapılan işlemler kısaca ilk olarak groupBox1.Controls içindeki tüm nesneleri item isimli Control e atadık daha sonra item nesnesindeki Comboboxları seçip ilk elemanlarının seçili olmasını sağladık

C# ComboBox Kullanımı, Özellikleri

ComboBox kullanıcıya sunulacak liste elemanlarını açılan bir kutu içince sunan form elemanıdır. ComboBox kullanımı ile ilgili örneğe geçmeden önce ComboBox’ın temel özelliklerinden bahsedelim
1.ComboBox’a Eleman Ekleme

 comboBox1.Items.Add("Pazartesi");

2-Combobox’dan Eleman Silme ComboBox’dan eleman silme işlemini iki şekilde yapabiliriz birincisi ComboBox’dan silinecek elemanın sıra numarasını vererek , ikincisi de silinecek değeri yazarak.

comboBox1.Items.RemoveAt(1);//sıra numarası ile siler
comboBox1.Items.Remove("Çarşamba");// isim ile sile

3-Seçili Elemanı Öğrenme ComboBox’da seçili elemanın sıra numarası ve değerini okuyabiliriz bunun için aşağıdaki komutlar yeterli olacaktır.

string a;
int b;
a=comboBox1.Text;
b=comboBox1.SelectedIndex;

ComboBox özellikleri sadece bunlarla sınırlı değil tabi diğer örneklere sırası geldikçe değineceğiz, şimdi ComboBox Kullanım örneğimizi inceleyebilirsiniz iyi çalışmalar..

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Seçtiğiniz Gün..=" + comboBox1.Text);//seçili elemanın değeri
      MessageBox.Show("Seçilen Gün Sırası..=" + comboBox1.SelectedIndex.ToString());//seçili elemanın sıra numarası
      comboBox1.Items.RemoveAt(1);//sıra numarası ile siler
      comboBox1.Items.Remove("Çarşamba");// isim ile sile
      string a;
      int b;
      a = comboBox1.Text;
      b = comboBox1.SelectedIndex;

    }
//www.bilisimogretmeni.com
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      comboBox1.Items.Add("Pazartesi");
      comboBox1.Items.Add("Salı");
      comboBox1.Items.Add("Çarşamba");
      comboBox1.Items.Add("Perşembe");
      comboBox1.Items.Add("Cuma");
      comboBox1.Items.Add("Cumartesi");
      comboBox1.Items.Add("Pazar");
    }
//www.bilisimogretmeni.com

combobox

Visual Studio C# Dersleri – C# Textbox Otomatik Kelime Tamamlama

Google veya diğer web sitesi uygulamalarını çoğunda karşımıza çıkan bir uygulama olan textbox içerisine bilgi girişi yapıldığında açılan listeden veya otomatik olarak tamamlanan seçeneklerden herhangi birini seçerek işimizi kolaylaştıran bu uygulamayı C#’da yapmak çok kolay ilk olarak form üzerine bir textbox yerleştiriyoruz ve özellikler bölümünde yer alan seçeneklerden AutoCompleteMode :Suggest, AutoCompleteSource :CustomSource ve AutoCompleteCustomSource: içerisine örneğimizde iller listesini yazıyoruz ve program çalıştığında aşağıdaki görüntüyü elde ediyoruz.. Programın çalışan halini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz…

Yukarıda bahsettiğimiz özelliklerin açıklamaları:
AutoCompleteMode :
Varsayılan olarak None değerini içerir
Append, yazılan harflere uyan ilk kelimenin kalanını textbox’a ekler ve seçili hale getirir
Suggest, aşağı açılan listeyi gösterir
SuggestAppend, hem aşağı açılan listeyi gösterir, hem de yazılan harflere uyan ilk kelimenin kalanını textbox’a ekler ve seçili hale getirir

AutoCompleteSource :
Varsayılan olarak None değerini içerir
FileSystem, FileSystemDirectories, HistoryList, RecentlyUsedList, AllSystemSources, AllUrl, CustomSource değerlerinden birini içerebilir

AutoCompleteCustomSource :
AutoCompleteSource özelliği CustomSource olarak atanmışsa AutoCompleteCustomSource özelliği string dizisi olarak listeyi tutar
[Yükleme bulunamadı.]