Excel Makro (Vba) ile Yazdırma İşlemleri PrintOut Kullanımı

Bu yazımızda Excel ile hazırlamış olduğunuz Çalışma Kitabı, Sayfalar, Seçilen Hücreler veya grafikleri Vba kodları ile yazdırma işlemi nasıl yapılır örnekleri ile açıklamaya çalışacağım.
Yazdırma işlemi için kullanacağımız fonksiyon .PrintOut şimdi örneklerle Excelde Vba kodları ile yazdırma işlemi nasıl yapılır inceleyelim
Vba kodu ile Çalışma kitabını yazdırma

Function Yazdir()
   ActiveWorkbook.PrintOut
End Function

Vba kodu ile Aktif çalışma sayfasını yazdırma

Function Yazdir()
    ActiveSheet.PrintOut
End Function

Vba kodu ile tüm çalışma sayfasını yazdırma

Function Yazdir()
    WorkSheets.PrintOut
End Function

Vba kodu ile Seçilen çalışma sayfasını yazdırma

Function Yazdir()
    Sheets("Sayfa1").PrintOut
End Function

Vba kodu ile Birden fazla çalışma sayfasını yazdırma

Function Yazdir()
    Sheets(Array("Sayfa1","Sayfa3","Sayfa4")).PrintOut
End Function

Vba kodu ile seçilen alanı yazdırma

Function Yazdir()
    Selection.PrintOut
End Function

Vba kodu ile seçilen hücre aralığını yazdırma

Function Yazdir()
   Range("A1:D5").PrintOut
End Function

Vba kodu ile excel grafiğini yazdırma

Function Yazdir()
   Sheets("Sayfa1").ChartObjects("Grafik_ismi").Chart.PrintOut
End Function

Vba kodu ile Sayfadaki tüm grafikleri yazdırma

Function Yazdir()
  Dim Grafikler As Object
Set Grafikler = Sheets("Sayfa1").ChartObjects
For Each Grafik In Grafikler
  Grafik.Chart.PrintOut
Next
End Function

Vba kodu ile Çalışma Kitabındaki tüm grafikleri yazdırma

Function Yazdir()
  Dim Grafikler As Object
	For Each Sayfa In Sheets
		Set Grafikler = Sayfa.ChartObjects
		For Each Grafik In Grafikler
			Grafik.Chart.PrintOut
		Next
		Set Grafikler = Nothing
	Next
End Function

Vba kodu ile Çalışma Sayfasındaki Belli Sayfaların Yazdırılması

Function Yazdir()
'Sayfa 1 den 3 e kadar olanlar yazılacak diğerleri yazdırılmayacak
  Worksheets("Sayfa1").PrintOut From:=1, To:=3
End Function

JavaScript Dersleri – Select Kullanımı

select
Önceki iki javascript dersimizde Checkbox kullanımı ve Radio Button Kullanımı nı anlatmıştık şimdi sıra geldi bir başka form elemanı olan select nesnesine select ile kullanıcı bir açılan liste halinde kendisine sunulan seçeneklerden bir veya daha fazlasını seçmek için kullanır. Doğum Yılınız, Mesleğiniz,Memleketiniz gibi seçeneklerde kullanaılanbilir. Eğer birden fazla durum seçilecekse multiple=”multiple” parametrelerinin ekllenmesi gerekir.
[wp-js-fiddle url=”http://jsfiddle.net/BilisimOgretmeni/x768Q/” style=”width:100%; height:400px; border:solid #4173A0 1px;”]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>www.bilisimogretmeni.com</title>
<script type="text/javascript" language="javascript">
function ekranayaz()
{
document.secim.degisken.value="";
for (i=0;i<document.secim.liste.length;i++)
 {
 if (document.secim.liste[i].selected)
  {//www.bilisimogretmeni.com
  document.secim.degisken.value += document.secim.liste[i].value + " ";
  }
 }
}
</script>
</head>
<body>
<form name="secim">
Doğum Yeriniz<br />
<select name="liste">
<option value="05" >Amasya</option>
<option value="06">Ankara</option>
<option value="07">Anlatya</option>
<option value="60">Tokat</option>
<option value="61">Trabzon</option>
<option value="55">Samsun</option>
</select>
<input type="button" value="Gönder" onclick="ekranayaz()"/>
<input type="reset" value="Temizle" /><br />
Memleketiniz=<input type="text" name="degisken" />

</form>
</body>
</html>

JavaScript Dersleri – Checkbox kullanımı

ckechbutton
Son olarak JavaScript Derslerimizde Radio Button Kullanımını anlatmıştık şimdi sıra geldi Checkbox kullanımına mantık hatta neredeyse kodlar aynı, ama Checkbox kullanıcının verilen seçeneklerden sadece birini değil istediklerini seçeceği durumlarda kullanılır, Hobileriniz, Gezdiğiniz İller, Sevdiğiniz Renkler vs.. gibi onun için döngüyle alınan value değerleri bir önceki değerin üzerine eklenir “+=” kodlarımız çalışan uygulama..
[wp-js-fiddle url=”http://jsfiddle.net/BilisimOgretmeni/yR97g/1/” style=”width:100%; height:400px; border:solid #4173A0 1px;”]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>www.bilisimogretmeni.com</title>
<script type="text/javascript" language="javascript">
function ekranayaz()
{
document.secim.degisken.value="";
for (i=0;i<document.secim.hobi.length;i++)
 {
 if (document.secim.hobi[i].checked)
  {//www.bilisimogretmeni.com
  document.secim.degisken.value += document.secim.hobi[i].value + ", ";
  }
 }
}
</script>
</head>
<body>
<form name="secim">
Hobileriniz<br />
<input type="checkbox"name="hobi" value="Televizyon" />Televizyon<br />
<input type="checkbox" name="hobi" value="Kitap Okumak"/>Kitap Okumak<br />
<input type="checkbox" name="hobi" value="İnternet"/>İnternet<br />
<input type="checkbox" name="hobi" value="Müzik Dinlemek"/>Müzik Dinlemek<br />
  <input type="button" value="Gönder" onclick="ekranayaz()"/>
<input type="reset" value="Temizle" /><br />
Tuttuğunuz Takım=<input type="text" name="degisken" />

</form>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Başlıksız Belge</title>
</head>

<body>
</body>
</html>

C# Örnekleri – Interface (Arayüz) Kullanımı Windows Form Uygulaması

C# interface örneklerini şimdiye kadar hep console ortamında hazırlamıştık. Şimdi Windows Form uygulaması yapacağız, ilk olarak aşağıdaki form tasarımını oluşturuyoruz. Form üzerinden girilen bilgilere göre müşterinin ödeyeceği tutarı hesaplayıp messagebox içinde sonuç olarak kullanıcıya gösteren uygulamayı interface (arayüz) kullanarak yapacağız.
forminterface
İlk olarak arayüz nedir hemen bir daha hatırlayalım arayüz(interface) diğer sınıfların kullanabilecekleri değişken veya metotların tanımlandıkları ve sınıflara yol gösteren yapıdır. Programı yazarken
1-ilk olarak Sınıfın (Class) kullanacağı metot ve değişkenlerin tanımlandığı arayüzü (interface),
2-Arayüz(interface)’de tanımlanan değişkenleri ve metotları kullanacak olan sınıfı(class)
3-Tüm bunların kullanılacağı form kodlarını yazmak,
Şimdi sıra ile başlayalım
1- Arayüz Kodlarımız Sınıf(Class) içinde kullanılacak olan değişken ve metotlar

public interface IUrunSatis
  {
    int UrunFiyat { get; set; }
    int UrunAdet { get; set; }
    string Mad { get; set; }
    string Msad { get; set; }
    string bilgileriyaz();
  }

2-Yukarıda tanımlanan metot ve değişkenlerin nasıl kullanılacağının gösterildiği sınıfımız(class)

class musteri:IUrunSatis
  {
    private int UFiyati,UAdeti;
    private string Madi,Msoyadi,Sonuc;
    public int UrunFiyat
    {
      get {return UFiyati;}
      set{UFiyati=value;}
    }
    public int UrunAdet
    {
      get {return UAdeti;}
      set{UAdeti=value;}
    }
    public string Mad
    {
      get { return Madi; }
      set{Madi=value;}
    }
    public string Msad
    {
      get {return Msoyadi;}
      set{Msoyadi=value;}
    }
  public string bilgileriyaz()
  {
    Sonuc="Sayın "+Madi+" "+Msoyadi+" ödeyeceğiniz tutar="+(UAdeti*UFiyati).ToString();
    return Sonuc;
  }

3-Form üzerindeki hesapla butonuna basıldığı zaman çalışacak olan kodlarımız ve sınıf tanımlamamız.

musteri yenbilgi = new musteri();
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      yenbilgi.Mad = textBox1.Text;
      yenbilgi.Msad = textBox2.Text;
      yenbilgi.UrunAdet = Int16.Parse(textBox3.Text);
      yenbilgi.UrunFiyat = Int16.Parse(textBox4.Text);
      MessageBox.Show(yenbilgi.bilgileriyaz());
     }

Şimdilik bu kadar sizlere kolay gelsin iyi çalışmalar 😉

C# Örnekleri – Interface (Arayüz) Kullanımı

C# ile interface (arayüz) tanımlama ve kullanımı örneklerimize devam ediyoruz, örneklere geçmeden önce kısa bir not ile interface’in ne olduğunu hatırlayalım daha sonra örneklerimize geçiş yapalım “Interface (Arayüz) Sınıflara (Class) ne yapacaklarını söyleyen bu işlem yapılırken hangi metot veya değişkenleri kullanabilecekleri konusunda yol gösteren yapılardır. Interface içinde sadece tanımlama yapılır kod blokları yer almaz” diyerek tamamlayıp hemen örneklerle devam edelim ilk örneğimizde Iislemler isimli interface içinde islemgoster ve tutargetir isimli iki metot tanımlaması yapılmış daha sonra tanımlanan bu metotlar IslmeNo isimli sınıf (class) içerisinde kullanılmıştır. programın kodları….

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  public interface Iislemler
  {
    void islemgoster();
    double tutargetir();
  }
  public class IslemNo : Iislemler
  {//www.bilisimogretmeni.com
    private string islemkodu;
    private string Tarih;
    private double Tutar;
    public IslemNo()
    {
      islemkodu = " ";
      Tarih = " ";
      Tutar = 0.0;
    }
    public IslemNo(string c, string d, double a)
    {
      islemkodu = c;
      Tarih = d;
      Tutar = a;
    }//www.bilisimogretmeni.com
    public double tutargetir()
    {
      return Tutar;
    }
    public void islemgoster()
    {
      Console.WriteLine("İşlem No: {0}", islemkodu);
      Console.WriteLine("Tarih: {0}", Tarih);
      Console.WriteLine("Tutar: {0}", tutargetir());
      }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      IslemNo islem1 = new IslemNo("001", "8/10/2012", 78900.00);
      IslemNo islem2 = new IslemNo();//www.bilisimogretmeni.com
      IslemNo islem3 = new IslemNo("002", "9/10/2012", 451900.00);
      islem1.islemgoster();
      islem2.islemgoster();
      islem3.islemgoster();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

İkinci C# Interface (Arayüz) örneğimizde bir arabanın çalıştırıp park edilene kadarki olaylarını listeleyen bir interface bu olayları kullanacak olan sınıf örneğimiz ve kodlarımız…
interface1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication2
{
  public interface IArabaSur
  {
    void Calistir();
    void Sur();
    void Parket();
    void VitesDegistir(int vites);
    void Durdur();
  }//www.bilisimogretmeni.com
    public class Araba : IArabaSur
  {
    public void Calistir()
    {
      Console.WriteLine("Araba Çalıştırıldı.. Haydi Bismillah ");
    }
    public void Sur()
    {
      Console.WriteLine("Fazla Hız Yapmadan Sürmeye Devam");
    }
    public void Parket()
    {
      Console.WriteLine("Park Etme İşlemi Yapılıyor Dikkat Edin");
    }
    public void VitesDegistir(int vites)
    {
      Console.WriteLine(vites.ToString() + " . vitese geçildi hızını ona göre ayarla ");
    }
    //www.bilisimogretmeni.com
    public void Durdur()
    {
      Console.WriteLine("Okula geldik : ) hadi geçmiş olsun....");
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Araba ford = new Araba();
      ford.Calistir();
      ford.VitesDegistir(2);
      ford.Sur();//www.bilisimogretmeni.com
      ford.Parket();
      ford.Durdur();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

C#’da Atama Operatörleri

Bu bölümde öğreneceklerimiz..:

C#’da Atama Operatörleri Nedir

C#’da kaç çeşit atama Operatörü vardır ?

C#’da Atama Operatörleri nasıl kullanılır ?

C#’da atama operatörleri genel olarak aritmetik işlemlerle beraber kullanılırlar. “=” işareti C#’da atama işlemi için kullanılır. Örnek:

sonuc=sayi1+sayi2;
Bu örnekte, eşittir operatörü ile sayi1 ve sayi2’nin toplama işleminin sonucu sonuc isimli değişkene atanmıştır.

Değişik tipteki C# atama operatörleri ve kullanım şekilleri:

Atama Operatörü Kullanımı Örnek
= (Eşittir) sonuc=5 Değişkene 5 değeri atanıyor
+= (Topla Eşitle) sonuc+=5 sonuc=sonuc+5
-= (Çıkar Eşitle) sonuc-=5 sonuc=sonuc-5
*= (Çarp Eşitle) sonuc*=5 sonuc=sonuc*5
/= (Böl Eşitle) sonuc/=5 sonuc=sonuc/5
%= (Mod Al Eşitle) sonuc%=5 sonuc=sonuc%5
using System;

namespace atama_operatorleri
{
 class Program
  {
   static void Main(string[] args)
   {
    int sayi1,sayi2;

    sayi1 = 10;
    sayi2 = 5;

    sayi1 += sayi2; // sayi1=sayi1+sayi2
    Console.WriteLine("Toplama = {0}", sayi1);

    sayi1 -= sayi2; // sayi1=sayi1-sayi2
    Console.WriteLine("nnÇıkarma = {0}", sayi1);

    sayi1 *= sayi2; //sayi1=sayi1*sayi2
    Console.WriteLine("nnÇarpma={0}",sayi1);

    sayi1 %= sayi2; // sayi1=sayi1%sayi2
    Console.WriteLine("nnMod Alma = {0}", sayi1);

    Console.ReadLine();
   }
  }
}

atamaoperatorleri

Temel Html Elemanları ve Metin Örnekleri

Temel Metin Biçimlendirme

Örnek 1: Kelime ve Satır Boşlukları Kullanma

Örnek 2:HX etiketleri ile başlık oluşturma

Örnek 3:P etiketi ile Paragraf Oluşturma

Örnek 4: br etiketi ile alt satıra inme

Örnek 5: Pre Etiketi Kullanımı

Örnek 6: Html Sıralı ve Sırasız Liste Elemanları

Örnek 1: Kelime ve Satır Boşlukları


Html ile hazırladığınız belgelerde kaynak kodda kelime, cümle veya satırlar arasında bıraktığınız boşluklar tarayıcı tarafından değerlendirmeye alınmaz

<p>
  Html ile hazırladığınız    belgelerde kaynak kodda kelime, cümle veya satırlar arasında bıraktığınız   boşluklar tarayıcı tarafından değerlendirmeye   alınmaz
  
  
  Aynı buı örnekte 
  olduğu
  gibi
  aşağıda
  ekran çıktısını 
  ögrebilirsiniz...

</p>

[wp-js-fiddle url=”http://jsfiddle.net/BilisimOgretmeni/9w2CR/” style=”width:100%; height:200px; border:solid #4173A0 1px;”]

Örnek 2:HX etiketleri ile başlık oluşturma


Html sayfalarında başlık oluşturmak için hx etitketini kullanabilirsiniz burada x değeri 1’den 6’ya kadar gidebilir x değeri büyüdükçe yazı fontu küçülür..

 <h1>Başlık1</h1>
 <h2>Başlık2</h2>
 <h3>Başlık3</h3>
 <h4>Başlık4</h4>
 <h5>Başlık5</h5>
 <h6>Başlık6</h6>

[wp-js-fiddle url=”http://jsfiddle.net/BilisimOgretmeni/ZRRZG/1/” style=”width:100%; height:200px; border:solid #4173A0 1px;”]

Örnek 3:P etiketi ile Paragraf Oluşturma


Sayfadaki yazıları paragraflara ayırmak için < p > etiketi kullanılır..

<h1>Temel Metin İşlemleri</h1>
  <p> Burası birinci paragraf sayfamızın ilk bilgileri burada yer alacak </p>

 <h2>HX etiketi</h2>
  <p> İkinci Pragrafta size hx etiketi hakkında bilgiler verilecek</p>

 <h2>Boşluklar</h2>
  <p> Buda başka bir paragraf satır ve kelime arasındaki boşluklar tarayıcıda görüntülenmez...</p>

[wp-js-fiddle url=”http://jsfiddle.net/BilisimOgretmeni/XTMS9/1/” style=”width:100%; height:400px; border:solid #4173A0 1px;”]

Örnek 4: br etiketi ile alt satıra inme


br etiketi ile hazırladığınız sayfalarda metnin içinde istediğiniz her hangi bir yerde alt satıra inebilirsiniz..

Bu örnekte br etiketi kullannı mı açıklanıyor mesela burada <br> yan yana değil alt satırdan devam ediyor yazı çünkü br etiketi kullanıldı <br> burada <br> burada <br> ve burada olduğu gibi

[wp-js-fiddle url=”http://jsfiddle.net/BilisimOgretmeni/x4mfy/1/” style=”width:100%; height:200px; border:solid #4173A0 1px;”]

Örnek 5: Pre Etiketi Kullanımı


Pre etiketi ile boşluk, sekme veya satır sonu karakterleri korunarak ekran çıktısı aynı şekilde gösterilir..

Aşağıdaki yazdıklarım br etiketi olmamasına rağmen alt alta ve olduğu gibi çıkacak..
<pre>
burada br yok
    ama alt satırdan
      ve istediğim hizadan başladı... 
</pre>

[wp-js-fiddle url=”http://jsfiddle.net/BilisimOgretmeni/puykv/1/” style=”width:100%; height:200px; border:solid #4173A0 1px;”]

Örnek 6: Html Sıralı ve Sırasız Liste Elemanları


Html Dersleri – Sıralı, Sırasız Listeler