Javascript Örnekleri – 33 ile 1000 arasındaki tek sayıların toplamı ve ortalaması

33 ile 1000 arasındaki tek sayıların toplamını ve 3`e bölünebilen sayıların ortalamasını bulan program

<script type="text/javascript">
    var toplam = 0, adet = 0,toplam2=0;
    for(var i=33;i<=1000;i+=2)
    {
      document.write(i + "<br/>");
      toplam += i;
      if (i % 3 == 0)
      {
        toplam2 += i;
        adet++;
      }
    }
    var ortalama = toplam2 / adet;
    document.write("Sayıların Toplamı.." + toplam + "<br/>");
    document.write("3 'e bölünen sayıların ortalaması.." + ortalama );
  </script>

Excel Formül Uygulaması – Öğrenci Not Tablosu


Excel uygulamamızda öğrencilerin vize ve final sınavlarına göre not ortalamasını hesaplayan buna göre başarı notu, ortalaması, başarılı başarısız durumu, en yüksek en düşük not alan öğrenciler, not ortalamaları hesaplanmaktadır. buna göre kullanılacak formüller.
Vize Not Hesabı

=E2*40%

Final Not Hesabı

=G2*60%

Not Toplamı

=TOPLA(F2;H2)

Harf Notu

=EĞER(I2>=85;"AA";EĞER(I2>=70;"BB";EĞER(I2>=60;"CC";EĞER(I2>=40;"DD";"FF"))))

Başarı Notu

=EĞER(I2<40;"BAŞARISIZ";EĞER(I2<60;"ORTALAMA";"BAŞARILI"))

En Yüksek Not

=MAK(I2:I16)

En düşük Not

=MİN(I2:I16)

Sınav Notlarının Ortalaması

=YUVARLA(ORTALAMA(I2:I16);0)

Dersten Geçen öğrenci sayısı

=EĞERSAY(I2:I16;">=40")

C# Örnekleri – Sayıların En Büyük,En Küçük,Toplam,Çarpım ve Ortalamasını Metot Kullanarak Hesaplama

C# örneklerimize değişken sayıda parametre alan metot örnekleri ile devam ediyoruz, kendisine gönderilen değişken sayıda parametrede yer alan değerlerin En Büyük, En Küçük, Toplam, Çarpım ve Ortalamasını metot kullanarak hesaplayan program.
metotparametre

 static int Enkucuk(params int[] sayilar)
    {
      int kucuk = sayilar[0];
      for (int i = 1; i < sayilar.Length; i++)
        if (sayilar[i] < kucuk) kucuk = sayilar[i];
    //http://www.bilisimogretmeni.com/
      return kucuk;
    }

    static int Enbuyuk(params int[] sayilar)
    {
      int buyuk = sayilar[0];
      for (int i = 1; i < sayilar.Length; i++)
        if (sayilar[i] > buyuk) buyuk = sayilar[i];
      return buyuk;
    }

    static int toplam(params int[] sayilar)
    {
      int topla = 0;
      for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) topla += sayilar[i];
      //http://www.bilisimogretmeni.com/
      return topla;
    }

    static float ortalama(params int[] sayilar)
    {
      return toplam(sayilar) / sayilar.Length;
    }

    static int carpim(params int[] sayilar)
    {
      int carp = 1;
      for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) carp *= sayilar[i];
      return carp;
    }

    static void Main()
    {
      Console.WriteLine("Sayıların En Küçüğü: {0}", Enkucuk(5,63,25,4,47,1,254,236));
      Console.WriteLine("Sayıların En Büyüğü: {0}", Enbuyuk(11, 20, 3, 5, 18, 9));
      Console.WriteLine("Sayıların Ortalaması: {0}", ortalama(11, 20,3,5, 18, 9));
      //http://www.bilisimogretmeni.com/
      Console.WriteLine("Sayıların Toplamı: {0}", toplam(7, 8, 9));
      Console.WriteLine("Sayıların Çarpımı: {0}\n", carpim(1, 2, 3, 4, 5));
      Console.ReadKey();
    }

C# Örnekleri – Sınıf ve Kalıtım (Class and Inheritance) ile Toplama ve Ortalama Örneği

C# Örneklerimize sayıların toplamı ve ortalamasını sınıf ve kalıtım (Class and Inheritance) yardımıyla programla devam ediyoruz, ilk olarak sayilar isimli bir sınıf(class) tanımlayıp bu sınıfta girilen değerleri saklayacak değişkenleri tanımlıyoruz, daha sonra ortalama ve toplama isimli iki sınıf tanımlıyoruz yalnız bu sınıflar değişkenleri sayilar sınıfından alacağı için kalıtım (Inheritance) kullanıyoruz ve ilgili değişkenler üzerinde toplama ve ortalama işlemlerini yapıp sonuçları form üzerinde görüntülüyoruz.
ortalamaclass

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    class sayilar
    {
      private int sayi1;
      public int Sayi1
      {
        get { return sayi1; }
        set { sayi1 = value; }
      }//www.bilisimogretmeni.com
      private int sayi2;
      public int Sayi2
      {
        get { return sayi2; }
        set { sayi2 = value; }
      }
      private int sayi3;
      public int Sayi3
      {
        get { return sayi3; }
        set { sayi3 = value; }
      }
    }
    class toplama : sayilar
    {
      private int sonuc;
      public int Sonuc
      {
        get { return sonuc; }
        set { sonuc = value; }
      }//www.bilisimogretmeni.com
      public int topla()
      {
        sonuc = Sayi1 + Sayi2 + Sayi3;
        return sonuc;
      }
    }
    class ortalama : sayilar
    {
      private double sonuc;
      public double Sonuc
      {
        get { return sonuc; }
        set { sonuc = value; }
      }//www.bilisimogretmeni.com
      public double ortala()
      {
        sonuc = (Sayi1 + Sayi2 + Sayi3) / 3;
        return sonuc;
      }
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {//www.bilisimogretmeni.com
      toplama Toplama = new toplama();
      ortalama Ortalama = new ortalama();
      Toplama.Sayi1 = Int16.Parse(textBox1.Text);
      Toplama.Sayi2 = Int16.Parse(textBox2.Text);
      Toplama.Sayi3 = Int16.Parse(textBox3.Text);
      Ortalama.Sayi1 = Int16.Parse(textBox1.Text);
      Ortalama.Sayi2 = Int16.Parse(textBox2.Text);
      Ortalama.Sayi3 = Int16.Parse(textBox3.Text);
      label8.Text = Convert.ToString(Toplama.topla());
      label9.Text = Convert.ToString(Ortalama.ortala());
    }
  }
}

Javascript Örnekleri – Not Ortalamasına Göre Geçti – Kaldı

gectikaldi
Javascript örneklerimize öğrenci ders ortalamasını hesaplayan uygulama ile devam ediyoruz, bu uygulamamızda öğrencinin girmiş olduğu yazılı ve sözlü notlarına göre ortalama hesaplanarak 50’den büyük olanlar için dersten geçtiniz, diğerleri için dersten kaldınız mesajını veriyoruz, mesaj ekranda görüntülenirken geçenler kırmızı, kalanlar mavi renkte gösteriliyor bunun için küçük bir css kodu ile id’ye göre renklendirme işlemi yaptık. Uygulamayı aşağıdan test edebilirsiniz..
[wp-js-fiddle url=”http://jsfiddle.net/BilisimOgretmeni/28CKC/” style=”width:100%; height:400px; border:solid #4173A0 1px;”]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>www.bilisimogretmeni.com</title>
<script type="text/javascript" language="javascript">
function hesap()
{
document.getElementById("gecti").innerHTML="";
document.getElementById("kaldi").innerHTML="";
var y1,y2,y3,soz,ort;
y1=eval(document.ortalama.yazili1.value);
y2=eval(document.ortalama.yazili2.value);
y3=eval(document.ortalama.yazili3.value);
soz=eval(document.ortalama.sozlu.value);
ort=(y1+y2+y3+soz)/4;
if(ort>=50)
{
document.getElementById("gecti").innerHTML="Dersten Geçtiniz ortalamanız "+ort;
//www.bilisimogretmeni.com
}
else
{
document.getElementById("kaldi").innerHTML="Dersten kaldınız ortalamanız "+ort;
//www.bilisimogretmeni.com
}
}
</script>
<style type="text/css">
#gecti
{
font-size:18px;
font-weight:bold;
color:#FF0000;
}
#kaldi
{
font-size:18px;/*www.bilisimogretmeni.com*/
font-weight:bold;
color:#0000FF;
}
</style>
</head>
<body>
<form name="ortalama">
<table>
<tr>
<td>1.Yazılı</td>
<td><input type="text" name="yazili1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>2.Yazılı</td>
<td><input type="text" name="yazili2" /></td>
</tr>
<tr>
<td>3.Yazılı</td>
<td><input type="text" name="yazili3" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Sözlü</td>
<td><input type="text" name="sozlu" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2"><input type="button" onclick="hesap()" value="Hesapla" /></td>
</tr>
</table>
</form>
<p id="gecti"></p>
<p id="kaldi"></p>
</body>
</html>