10 Sayıdan Çift ve Tek Olanların Toplamı ve Adetlerini Bulan Program

Girilen 10 adet sayının çift olanların toplamını,kaç adet olduğunu,tek olanlarının toplamını ve kaç adet olduğunu bulan C# Console uygulamasını yapan program….

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int adetc = 0, toplamc = 0, toplamt = 0, adett = 0;
      int[] sayi = new int[10];
      for (int k = 0; k < 10; k++)
      {
        Console.Write("{0}. sayıyı giriniz:", k+1);
        sayi[k] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      for (int k = 0; k < 10; k++)
      {
        if (sayi[k] % 2 == 0)
        {
          adetc++;
          toplamc += sayi[k];
        }
        else
        {
          adett++;
          toplamt += sayi[k];
        }
      }
      Console.WriteLine("Girilen 10 sayından {0} tanesi çift ve toplamı {1}", adetc,toplamc);
      Console.WriteLine("Girilen 10 sayından {0} tanesi tek ve toplamı {1}", adett,toplamt);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

onsayi