Javascript Örnekleri – 33 ile 1000 arasındaki tek sayıların toplamı ve ortalaması

33 ile 1000 arasındaki tek sayıların toplamını ve 3`e bölünebilen sayıların ortalamasını bulan program

<script type="text/javascript">
    var toplam = 0, adet = 0,toplam2=0;
    for(var i=33;i<=1000;i+=2)
    {
      document.write(i + "<br/>");
      toplam += i;
      if (i % 3 == 0)
      {
        toplam2 += i;
        adet++;
      }
    }
    var ortalama = toplam2 / adet;
    document.write("Sayıların Toplamı.." + toplam + "<br/>");
    document.write("3 'e bölünen sayıların ortalaması.." + ortalama );
  </script>

C# Örnekleri – Dizideki Tek ve Çift Sayıları Metotla Bulan Program

kullanıcıdan 0 ile 100 arasında N adet sayı alan ve bu sayılardan tek olanları ayrı çift olanları ayrı göstermek için “tekleri_göster” ve “çiftleri_göster” adında iki metot hazırlayarak sonucu bulan console uygulaması
tekcift

 static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Kaç Sayı Girilecek: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int[] sayilar = new int[n];      
      for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
      { //http://www.bilisimogretmeni.com/
        Console.Write("Dizinin {0} numaralı elemanını girin: ", i + 1);
        sayilar[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      tekleri_goster(sayilar);
      ciftleri_goster(sayilar);
      Console.ReadKey();
    }
    public static void tekleri_goster(int[] sayilar)
    {
      Console.WriteLine("Tek sayilar");
      foreach (int sayi in sayilar)
      {
        if (sayi % 2 != 0)
          Console.Write(sayi + "-");
      }
      //http://www.bilisimogretmeni.com/
      Console.WriteLine();
    }
    public static void ciftleri_goster(int[] sayilar)
    {
      Console.WriteLine("Çift sayilar");
      foreach (int sayi in sayilar)
      {
        if (sayi % 2 == 0)
          Console.Write(sayi + "-");
      }
      //http://www.bilisimogretmeni.com/
      Console.WriteLine();
    }