Javascript Örnekleri – 33 ile 1000 arasındaki tek sayıların toplamı ve ortalaması

33 ile 1000 arasındaki tek sayıların toplamını ve 3`e bölünebilen sayıların ortalamasını bulan program

<script type="text/javascript">
    var toplam = 0, adet = 0,toplam2=0;
    for(var i=33;i<=1000;i+=2)
    {
      document.write(i + "<br/>");
      toplam += i;
      if (i % 3 == 0)
      {
        toplam2 += i;
        adet++;
      }
    }
    var ortalama = toplam2 / adet;
    document.write("Sayıların Toplamı.." + toplam + "<br/>");
    document.write("3 'e bölünen sayıların ortalaması.." + ortalama );
  </script>

C# Örnekleri – Dizi Sıralama,En Büyük, En küçük, Toplam, ilk ve Son elemanı Bulma

Aşağıdaki örnek de dizi tanımlama dizi içine eleman ekleme, dizi içindeki elemanların toplamını, en büyük, eb küçüğünü, ilk ve son elemanı bulup diziyi sıralama işlemini yapacağız.

dizisirala

int[] sayilar = new int[10];

    for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
    {
      sayilar[i] = i + 1;
    }

    sayilar[3] = 20;
    sayilar[5] = sayilar[2] + sayilar[7];

    for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine("sayilar[{0}] = {1}", i, sayilar[i]);
    }

    Console.WriteLine();

    Console.WriteLine("Toplam = " + sayilar.Sum());
    Console.WriteLine("En Küçük = " + sayilar.Min());
    Console.WriteLine("En Büyük = " + sayilar.Max());
    Console.WriteLine("İlk Eleman = " + sayilar.First());
    Console.WriteLine("Son Eleman = " + sayilar.Last());

    Console.WriteLine();

    Array.Sort(sayilar);
    for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine("sayilar[{0}] = {1}", i, sayilar[i]);
    }
    Console.ReadKey();

C# Örnekleri – Sayıların En Büyük,En Küçük,Toplam,Çarpım ve Ortalamasını Metot Kullanarak Hesaplama

C# örneklerimize değişken sayıda parametre alan metot örnekleri ile devam ediyoruz, kendisine gönderilen değişken sayıda parametrede yer alan değerlerin En Büyük, En Küçük, Toplam, Çarpım ve Ortalamasını metot kullanarak hesaplayan program.
metotparametre

 static int Enkucuk(params int[] sayilar)
    {
      int kucuk = sayilar[0];
      for (int i = 1; i < sayilar.Length; i++)
        if (sayilar[i] < kucuk) kucuk = sayilar[i];
    //http://www.bilisimogretmeni.com/
      return kucuk;
    }

    static int Enbuyuk(params int[] sayilar)
    {
      int buyuk = sayilar[0];
      for (int i = 1; i < sayilar.Length; i++)
        if (sayilar[i] > buyuk) buyuk = sayilar[i];
      return buyuk;
    }

    static int toplam(params int[] sayilar)
    {
      int topla = 0;
      for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) topla += sayilar[i];
      //http://www.bilisimogretmeni.com/
      return topla;
    }

    static float ortalama(params int[] sayilar)
    {
      return toplam(sayilar) / sayilar.Length;
    }

    static int carpim(params int[] sayilar)
    {
      int carp = 1;
      for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) carp *= sayilar[i];
      return carp;
    }

    static void Main()
    {
      Console.WriteLine("Sayıların En Küçüğü: {0}", Enkucuk(5,63,25,4,47,1,254,236));
      Console.WriteLine("Sayıların En Büyüğü: {0}", Enbuyuk(11, 20, 3, 5, 18, 9));
      Console.WriteLine("Sayıların Ortalaması: {0}", ortalama(11, 20,3,5, 18, 9));
      //http://www.bilisimogretmeni.com/
      Console.WriteLine("Sayıların Toplamı: {0}", toplam(7, 8, 9));
      Console.WriteLine("Sayıların Çarpımı: {0}\n", carpim(1, 2, 3, 4, 5));
      Console.ReadKey();
    }