SqlServer Veritabanı Oluşturma Örneği


Yukarıda ekran görüntüsü verilen tabloları oluşturmak için gerekli olan Sql kodlarını yazınız
Bölümler Tablosu

CREATE TABLE BÖLÜMLER
(
 [BÖLÜM KODU] SMALLINT PRIMARY KEY ,
 [BÖLÜM ADI] VARCHAR(100) NOT NULL,
 [ADRES] VARCHAR(255) NOT NULL,
 [TELEFON] CHAR(16) CHECK(TELEFON LIKE '0([0-9][0-9][0-9])[0-9][0-9][0-9] [0-9][0-9] [0-9][0-9]') NOT NULL,
)

Dersler Tablosu

CREATE TABLE DERSLER
(
 [DERS KODU] CHAR(6) PRIMARY KEY ,
 [DERS ADI] VARCHAR(100) NOT NULL,
 [KREDİ] TINYINT NOT NULL,
 [DERS HOCASI] VARCHAR(100) NOT NULL,
)

Öğrenciler Tablosu

CREATE TABLE ÖĞRENCİLER
(
 [NUMARA] BIGINT PRIMARY KEY ,
 [TC NO] BIGINT UNIQUE NOT NULL,
 [AD] VARCHAR(25) NOT NULL,
 [SOYAD] VARCHAR(25) NOT NULL,
 [MEMLEKET] VARCHAR(25) DEFAULT 'BARTIN' NOT NULL,

 [CİNSİYET] VARCHAR(5) CHECK([CİNSİYET] IN ('BAY','BAYAN')) NOT NULL,

 [TELEFON] CHAR(16) CHECK(TELEFON LIKE '0([0-9][0-9][0-9])
 [0-9][0-9][0-9] [0-9][0-9] [0-9][0-9]') NOT NULL,

 [MAIL] VARCHAR(255) CHECK(MAIL LIKE '%@bartin.edu.tr') NULL,

 [BÖLÜM KODU] SMALLINT REFERENCES BÖLÜMLER([BÖLÜM KODU])
 ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE NOT NULL,

)

Notlar Tablosu

CREATE TABLE NOTLAR
(
 [ÖĞRENCİ NO] BIGINT REFERENCES ÖĞRENCİLER([NUMARA])
 ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE NOT NULL,

 [DERS KODU] CHAR(6) REFERENCES DERSLER([DERS KODU])
 ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE NOT NULL,

 [VİZE] TINYINT CHECK ([VİZE] BETWEEN 0 AND 100) NULL,
 [FİNAL] TINYINT CHECK ([FİNAL] BETWEEN 0 AND 100) NULL,
 [ORTALAMA] FLOAT NULL,
 [DURUM] BIT NULL,

 CONSTRAINT PK_NOTLAR PRIMARY KEY ([ÖĞRENCİ NO], [DERS KODU])
)