VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI ve CEVAPLARI


vtfinal
1.Yukarıdaki tabloları oluşturan ve aşağıdaki kurallara uyan MS SQL kodlarını yazınız. (30P)
A)Vize ve Final Notları 0 dan küçük 100 den büyük olamaz.
B)Ortalama ondalıklı sayı olabilir.
C)TC kimlik numarası ve Okul No her aday için farklı olmalı
2.Öğrencinin Numarasını, Dersin Adını, vize ve final notlarını dışardan alıp ortalama ve harf notunu bulup sisteme ekleyen bir SQL Procedure hazırlayınız. Çalıştırma ve sonuç için aşağıdaki örneğe bakınız (40P)
EXECUTE OrtalamaHesapla 101,’Kimya’,70,90
vtfinal2
Başarı Not Yüzde Karşılığı
AA 90-100 Arası
BA 85-89 Arası
BB 75-84 Arası
CB 70-74 Arası
CC 60-69 Arası
DC 50-59 Arası
FF 49 ve aşağısı
3.Aşağıdaki işleri yapan MS SQL Procedureleri yazınız. (30P)
A)Kimlik numarası 11223344556 olan öğrencinin Not bilgilerini silen.
B)Tüm öğrencilerin Matematik dersinin Final Notunu 10 puan arttıran(En yüksek not 90 farzedilecek).
C)Kimya dersinde ortalaması en büyük olan öğrencinin Adını, Soyadını ve Ortalamasını listeleyen.

İndir “VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI ve CEVAPLARI” vtyfinal.rar – 1471 defa indirildi – 110 KB