C# Çizim Programı


C# ile çizim programı uygulamamız için ilk olarak yukarıdaki form görüntüsünü oluşturuyoruz form üzerinde 1 picture box, x ve y eksenlerini görüntülemek için 2 textbox, Renk Seçimi ve Temizleme işlemleri için 2 Button, Şekil seçimleri için 5 RadioButton ekliyoruz, RadioButtonların buton gibi gözükmesi için Appearance özelliklerini Button yapıyoruz ve kodlarımız aşağıda programın çalışan halini konu sonundan indirebilirsiniz :

Pen kalem = new Pen(Color.Black, 2);
SolidBrush firca = new SolidBrush(Color.Black);
Point basnoktasi, bitnoktasi;
Graphics cizim;
Random rnd = new Random();
private void pictureBox1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
Point konum = e.Location;
textBox1.Text = konum.X.ToString();
textBox2.Text = konum.Y.ToString();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
pictureBox1.BackColor = Color.LightSteelBlue;
pictureBox1.Refresh();
}
//  www.bilisimogretmeni.com
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
ColorDialog cd = new ColorDialog();
DialogResult tus = cd.ShowDialog();
if (tus==DialogResult.OK)
{
kalem.Color = cd.Color;
firca.Color = cd.Color;
}
}
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
kalem.Width = Convert.ToInt32(comboBox1.Text);
}
private void pictureBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
if (e.Button==MouseButtons.Left)
{
basnoktasi = e.Location; //  www.bilisimogretmeni.com
}
}
private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
}
private void pictureBox1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
{
bitnoktasi = e.Location;
if (radioButton1.Checked==true)
{
cizim = pictureBox1.CreateGraphics();
cizim.DrawLine(kalem, basnoktasi, bitnoktasi);
cizim.Dispose();
}
else if (radioButton2.Checked==true)
{
int genislik=bitnoktasi.X-basnoktasi.X;
int yukseklik=bitnoktasi.Y-basnoktasi.Y;
cizim = pictureBox1.CreateGraphics();
cizim.DrawRectangle(kalem, basnoktasi.X, basnoktasi.Y, genislik, yukseklik);
cizim.Dispose();
}
else if (radioButton4.Checked==true)
{
int genislik=bitnoktasi.X-basnoktasi.X;
int yukseklik=bitnoktasi.Y-basnoktasi.Y;
//  www.bilisimogretmeni.com
cizim = pictureBox1.CreateGraphics();
cizim.DrawEllipse(kalem, basnoktasi.X, basnoktasi.Y, genislik, yukseklik);
cizim.Dispose();   
}
else if (radioButton3.Checked==true)
{
int genislik=bitnoktasi.X-basnoktasi.X;
int yukseklik=bitnoktasi.Y-basnoktasi.Y;
cizim = pictureBox1.CreateGraphics();
cizim.FillRectangle(firca, basnoktasi.X, basnoktasi.Y, genislik, yukseklik);
cizim.Dispose(); 
}
else if (radioButton5.Checked==true)
{
int kirmizi=rnd.Next(256);
int yesil=rnd.Next(256);
int mavi=rnd.Next(256);
firca.Color=Color.FromArgb(kirmizi,yesil,mavi);
int genislik=bitnoktasi.X-basnoktasi.X;
int yukseklik=bitnoktasi.Y-basnoktasi.Y;
//  www.bilisimogretmeni.com
cizim = pictureBox1.CreateGraphics();
cizim.FillEllipse(firca, basnoktasi.X, basnoktasi.Y, genislik, yukseklik);
cizim.Dispose();   
}  
}

İndir “C# Çizim Programı” Cizimİslemleri012B.zip – 201 defa indirildi – 63 KB

Pin It on Pinterest