C# Console Döngü Örnek ve Uygulamaları

1-Birden kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıların toplamını
1+2+3+4+5…=X
şeklinde gösteren console uygulamasını yazın.

sayitoplam

Console.Write("n = ");
string kacakadar = Console.ReadLine();
int n = int.Parse(kacakadar);
int sayi = 1;
int Toplam = 1;
//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.Write("Toplam 1");
while (sayi < n)
{
sayi++;
Toplam += sayi;
Console.Write("+{0}", sayi);
}
Console.WriteLine(" = {0}", Toplam);

2-Kullanıcının girdiği bir sayının ASAL sayı olup olmadığını While döngüsü ile bulan Console Uygulamasını Yazın
asalsayi

Console.Write("Pozitif tam sayı girin ");
uint sayi = Convert.ToUInt32(Console.ReadLine());      
uint bolen = 2;
uint maxbolen = (uint)Math.Sqrt(sayi);
bool asal = true;
while (asal && (bolen <= maxbolen))
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
if (sayi % bolen == 0)
{
asal = false;
}
bolen++;
}
if (asal) Console.WriteLine("{0} sayısı Asal SAYI",sayi);
else
Console.WriteLine("{0} sayısı Asal SAYI DEĞİL",sayi);
Console.ReadKey();

3- Kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplayıp ekranda
n!=5*4*3*2*1=120
şeklinde gösteren Console uygulamasını yazın

faktoriyell

Console.Write("n = ");    
int n = Convert.ToInt32( Console.ReadLine());
Console.Write("n! = ");
decimal faktoriyel = 1;
while (true)
{
Console.Write(n);
if (n == 1)
{
break;
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.Write(" * ");
faktoriyel *= n;
n--;
}
Console.WriteLine(" = {0}", faktoriyel);
Console.ReadKey();

4- Kullanıcının girdiği iki sayı arasındaki sayıların çarpımını bulan, girilen sayılardan birincisi ikinciden büyük ise uyarı veren Console uygulamasını do-while döngüsü kullanarak yapın
sayicarp

Console.Write("n = ");      
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("m = ");      
int m = int.Parse(Console.ReadLine());
if (n < m)
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
int sayi = n;
decimal carpim = 1;
do
{
carpim *= sayi;
sayi++;
}
while (sayi <= m);
Console.WriteLine("carpim[{0}..{1}] = {2}", n, m, carpim);
}
else
{
Console.WriteLine("Hata: n sayısı m den büyük olamaz.");
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.ReadKey();

5-Kullanıcının girdiği iki sayıdan birincinin, ikinciye göre kuvvetini alan Console uygulamasını yapın.

Console.Write("n = ");     
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("m = ");     
int m = int.Parse(Console.ReadLine());
decimal sonuc = 1;
for (int i = 0; i < m; i++)
{
sonuc *= n;
}
Console.WriteLine("n^m = " + sonuc);
Console.ReadKey();

6-Bir dizi içindeki bilgileri ekrana foreach döngüsü kullanarak yazan Console Uygulamasını yazın

string[] gunler = new string[] { 
"Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma", "Cumartesi" ,"Pazar" };
foreach (string gun in gunler)
{
Console.WriteLine(gun);
}
Console.ReadKey();

7-Kullanıcının girdiği değer göre ekranda

1
12
123
1234
12345 

şeklinde sayı üçgeni oluşturan Console uygulamasını yazın.
sayiucgen

Console.Write("n = ");     
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine();
for (int satir = 1; satir <= n; satir++)
{
for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++)
{
Console.Write("{0} ", sutun);
}
Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();

8-Kullanıcının girdiği iki sayı arasındaki asal sayıları ekrana yazdıran, girilen sayılardan birinci, ikinci sayıdan büyükse Geçersiz Aralık şeklinde hata veren Console uygulamasını yazın
araliktaasal

Console.Write("n = ");  
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("m = ");    
int m = int.Parse(Console.ReadLine());
if ((n > 1) && (m > n))
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
for (int sayi = n; sayi <= m; sayi++)
{
bool asal = true;
int bolen = 2;
int maxbolen = (int)Math.Sqrt(sayi);
while (bolen <= maxbolen)
{
if (sayi % bolen == 0)
{
asal = false;
break;
}
bolen++;
}
if (asal)
{
Console.Write("{0} ", sayi);
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
}
Console.WriteLine();
}
else
{
Console.WriteLine("Geçersiz Aralık");
}
Console.ReadKey();

9- 1000 -9999 arasında ilk iki basamağı toplamı son iki basamağı toplamına eşit olan sayıları bulan Console Uygulamasını yazın Örnek..:5482 – 5555- 6684 – 7227 …

for (int a = 1; a <= 9; a++)
{
for (int b = 0; b <= 9; b++)
{
for (int c = 0; c <= 9; c++)
{
for (int d = 0; d <= 9; d++)
{
if ((a + b) == (c + d))
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("{0}{1}{2}{3}", a, b, c, d);
}
}
}
}
}
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest