C# Console Örnekleri – Ok İşareti Oluşturma

Kullanıcının girdiği genişlik değerine göre kum saati oluşturan program
asagibakanok

Console.WriteLine("Kaç basamaklı ok yapmak istiyorsunuz");
int n = int.Parse(Console.ReadLine()); 
Console.WriteLine("{0}{1}{0}",
new string('.', ((n * 2 - 1) - n) / 2),
new string('#', n)); 
for (int i = 0; i < n - 2; i++)
{
Console.WriteLine("{0}{1}{2}{1}{0}",
new string('.', n / 2),
new string('#', 1),
new string('.', n - 2));
}
//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("{0}{1}{0}",
new string('#', n / 2 + 1),
new string('.', ((n * 2 - 1) - 2 * (n / 2 + 1)))); 
for (int i = 0; i < n - 2; i++)
{
Console.WriteLine("{0}{1}{2}{1}{0}",
new string('.', i + 1),
new string('#', 1),
new string('.', ((n * 2 - 1) - 4 - (i*2))));
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("{0}{1}{0}",
new string('.',n-1),
new string('#', 1));
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest