C# Console Örnekleri – Sayının Basamaklarının Sayı Değeri Kadar Döngü

Kullanıcının girmiş olduğu sayının basamaklarında yer alan rakamların sayı değerleri toplamı kadar ekrana yazan program

Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");
string sayi = Console.ReadLine();
int toplam = 0;
for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
toplam += Convert.ToInt32(sayi[i].ToString());
for (int i = 0; i < toplam; i++)
Console.WriteLine(sayi);
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest