C# Console Örnekleri – Yuvarlak Sayı Bulma

İlk olarak Yuvarlak Sayının tanımını yapalım sayının sayı değerleri toplamı ve çarpımı birbirine eşit ise yuvarlak sayıdır. örnek 321, 3+2+1=3*2*1, 1124 1+1+2+4=1*1*2*1*4 gibi , eğer toplamı çarpımının yarısı ise bu yarım yuvarlak sayıdır; 318 3+1+8=12 3*8*1=24 gibi
Şimdi geçelim programımıza kullanıcının girdiği iki sayı arasındaki basamakları toplamı ve çapımı birbirine eşit olan yada çarpımı toplamının iki katı olan sayıları bulan program

int top = 0, carp = 1;
string sayi1, sayi2;
Console.Write("Birinci Sayıyı Girin:");
sayi1 = Console.ReadLine();
Console.Write("İkinci Sayıyı Girin:");
sayi2 = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("[{0},{1}] aralığında ki yuvarlak ve yarı yuvarlak sayılar:", sayi1, sayi2);
for (int i = int.Parse(sayi1); i <= int.Parse(sayi2); i++)
{
int uzunluk = i.ToString().Length;
while (uzunluk > 0)
{
top += int.Parse(i.ToString()[uzunluk-1].ToString());
carp *= int.Parse(i.ToString()[uzunluk-1].ToString());
uzunluk--;
}//http://www.bilisimogretmeni.com
if (top == carp)
{
Console.Write( "{0,4} : yuvarlak sayı \t \t",i);
}
else if (top == carp / 2)
{
Console.Write("{0,4} : yarı yuvarlak sayı \t",i);
}
top = 0;carp = 1;
}//http://www.bilisimogretmeni.com
Console.ReadLine();

Pin It on Pinterest