C# Console Uygulaması Kullanıcın Girdiği Sayının Çarpım Tablosunu Yapan Program

Kullanıcın Girdiği Sayının Çarpım Tablosunu Yapan Programı C# Console uygulamasını yapın.

int sayi, i,sonuc;
Console.Write("Bir sayı girint");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (i = 1; i <= 10; i++)
{
sonuc = sayi * i;
Console.WriteLine("{0} x {1} = {2}", sayi, i,                sonuc);
}
Console.ReadLine();

carpim

Pin It on Pinterest