C# Dersleri – Dinamik Textbox Oluşturma ve Okuma

Bazı durumlarda kullanıcıların form üzerine çalışma zamanında textbox eklemesi ve daha sonrada dinamik olarak oluşturulan textbolara girilen bilgileri okuması gerekebilir. Böyle bir durumda aşağıdaki kodlar yardımınıza koşacaktır.
oku

int c = 0;    
    //Eklenecek Listboxları tutacak liste
    List<TextBox> textboxlar = new List<TextBox>();
    private void ekle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Yeni textbox ekleniyor
      TextBox yenitext = new TextBox();
      c++;
      yenitext.Location = new System.Drawing.Point(20, 22 + (20 * c));
      yenitext.Size = new System.Drawing.Size(125, 25);
      this.Controls.Add(yenitext);
      textboxlar.Add(yenitext);      
    }

    private void oku_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Eklenen textboxların içerikleri okunuyor.
      foreach (TextBox textBox in textboxlar)
      {
        string value = textBox.Text;
        listBox1.Items.Add(value);        
      }
    }