C# Dersleri – Her Büyük Harften Sonra Boşluk Ekleme – Kelimelere Ayırma

Yapacağımız uygulamada kullanıcının girmiş olduğu birleşik bir ifade içerisindeki her büyük harften sonra boşluk ekleyerek kelimelere ayırmak örnek vermek gerekirse “BilişimÖğretmeniC#Dersleri” gibi bir ifadeyi “Bilişim Öğretmeni C# Dersleri” şekline çevirmek.
İlk olarak kullanıcıdan bir ifade girmesini isteyeceğiz,daha sonra girilen ifadeyi ToCharArray ile karakter dizisi haline dönüştürüp her harfi tek tek kontrol edip Büyük harf var ise sonrasına boşluk ekleyeceğiz.. 🙂

Console.WriteLine("Bir ifade Girin");      
      string ifade = Console.ReadLine();      
      char[] harfharfifade = ifade.ToCharArray();      
      StringBuilder yeni = new StringBuilder();      
      foreach (char harf in harfharfifade)
      {      
        if (char.IsUpper(harf))
        {      
          yeni.Append(" ");
        }      
        yeni.Append(harf);
      }      
      yeni.Remove(0, 1);      
      Console.WriteLine(yeni.ToString());
      Console.ReadLine();

harfharf