C# Dersleri İki Listenin Birleşim ve Kesişimi

Elemanları kullanıcı tarafından girilen iki listenin (kümenin) birleşim ve kesişimini bulan programı yapabilmek için Linq fonksiyonlarından Intersect(Kesişim), Union(Birleşim) kullanacağız Kodlarımız

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<string> M = new List<string>();
      List<string> N = new List<string>();
      int msayi, nsayi;
      Console.WriteLine("M elemanlarının Sayısı");
      msayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("N elemanlarının Sayısı");
      nsayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i <= msayi - 1; i++)
      {
        Console.WriteLine("M elemaını girin");
        M.Add(Console.ReadLine());
      }
      for (int i = 0; i <= nsayi - 1; i++)
      {
        Console.WriteLine("N elemaını girin");
        N.Add(Console.ReadLine());
      }
      var kesisim = M.Intersect(N);

      Console.WriteLine("Kesişim");
      foreach (var satir in kesisim)
      {
        Console.WriteLine(satir);
      }
//www.bilisimogretmeni.com
      var birlesim = M.Union(N);
      Console.WriteLine("Birleşim");
      foreach (var satir in birlesim)
      {
        Console.WriteLine(satir);
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

liste