C# Dersleri – Mantıksal (Boolean) Veri Türünde Değişken Tanımlama ve Kullanma

Mantıksal (Boolean) veri türleri True veya False değerlerini alırlar bu veri türü bize bir işlemin sonucunu doğru veya yanlış, var veya yok olduğunu gösterir.
Aşağıdaki örnekte kullanıcın girmiş olduğu sayının hangi aralıkta olduğunu ve sonucu Bool türü değişkenler kullanarak yapılmaktadır.

Console.WriteLine("Bir sayı girin...:");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
bool sayikucuk10 = sayi < 10;
bool sayi05arasi = (0 <= sayi) && (sayi <= 5);
Console.WriteLine("Girilen sayı 10'dan küçük mü ? {0}", sayikucuk10);
Console.WriteLine("Girilen sayı 0 ile 5 arasında mı? {0}", sayi05arasi);
Console.ReadKey();

girilen sayının değerine göre sayikucuk10 veya sayi05arasi değişklenleri True veya False değerlerini alırlar…
boolena

  • Elinize sağlık 🙂

    • BilisimOgretmeni

      rica ederim iyi çalışmalar..

Pin It on Pinterest