C# Dersleri Metin Parçalama – Split Fonksiyonu

C# ‘da String bir ifadeyi parçalara ayırmak için Split fonksiyonu kullanılır. Kelimeyi parçalara ayırma işleminde split fonksiyonuna tanımlanmış olan  char parametreleri ile yapılır. Hemen küçük bir Örnek ile açıklayalım

<pre>string metin = "Metin Parçalama Split Fonksiyonu";
string[] parcalar = metin.Split(' ');
foreach (string parca in parcalar)
{
Console.WriteLine(parca);
}</pre>

Örneğimizde Metin değişkeni içindeki kelimeler  string[] parcalar  satırında tanımlanan ‘  ‘ boşluk karakterinde bölünüyor sonuçlar dizinin içine aktarılıp ekranda gösteriliyor.

Daha iyi anlayabilmek için başka bir örnek yapalım örneğimiz için aşağıdaki form görünümünü tasarlıyoruz form üzerinde girilen metin parçalara ayrılıp listbox’a ekleniyor..

Form Tasarımını yaptıktan sonra parçala butonu içerisine aşağıdaki kodları yazıyoruz. Burada dikkat ederseniz split ile parçalama işlemi tek bir karaktere göre değil dizi içinde tanımlanmış olan ‘ ‘, ‘,’, ‘:’, ‘.’  karakterlerine göre yapılmaktadır.

<pre>char[] boluculer = { ' ', ',', ':', '.' };
string[] parcalar = textBox1.Text.Split(boluculer);
foreach (string parca in parcalar)
{
Console.WriteLine(parca);
listBox1.Items.Add(parca);
}</pre>

Pin It on Pinterest