C# Dersleri Obeb Okek Bulma Hesaplama

C# ile girilen iki sayının Obeb(en büyük ortak bölen) ve Okek(en küçük ortak kat) değerlerini bulan program yapacağız. Hesaplama işlemi için kullanıcıdan iki sayı isteyip girilen sayılar üzerinde bir döngü içerisinde Obeb değerini bulupo daha sonra Okek değeri için okek(a,b) = (a * b)/ obeb(a,b) formülünü kullanacağız.
obeb

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static int ObebBul(int sayi1, int sayi2)
{
while (sayi1 != sayi2)
{
if (sayi1 > sayi2)
sayi1 = sayi1 - sayi2;
//www.bilisimogretmeni.com
if (sayi2 > sayi1)
sayi2 = sayi2 - sayi1;
}
return sayi1;
}
//www.bilisimogretmeni.com
static int OkekBul(int sayi1, int sayi2)
{
return (sayi1 * sayi2) / ObebBul(sayi1, sayi2);
}
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Obeb ve Okek Hesaplama Programı");
//www.bilisimogretmeni.com
Console.Write("Birinci Sayı: ");
int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("İkinci Sayı: ");
int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int obeb = ObebBul(a, b);
int okek = OkekBul(a, b);
Console.WriteLine("nOBEB({0,4},{1,4}) = {2,6}", a, b, obeb);
Console.WriteLine("nOKEK({0,4},{1,4}) = {2,6}", a, b, okek);
Console.ReadKey();
}
}
}
  • ser

    obeb bulmak için iki sayıyı birbirinden mi çıkarıyorsun 😀

Pin It on Pinterest