C# Dersleri – Programlama Temelleri Quiz Soruları ve Cevapları

1-Aşağıdaki C# kodlarının çalıştırılması sonucu oluşacak ekran çıktısını yazın..
a)

Console.Write("Merhaba ");
Console.Write("Dünya !");

Console.Write komutu yeni satır oluşturmayacağı için program kaldığı yerden yazmaya devam edecektir ve
Ekran Çıktısı..:

Merhaba Dünya!

b)

string ad= "Bilal";
Console.WriteLine("Merhaba {0}!", ad);

ad isminde string türünden değişken tanımlanıyor, daha sonra bu değişkene “Bilal” değeri atanıyor. Console.WriteLine komutu ile Ekrana ilk olarak Merhaba yazılıyor yanındaki {0} parametresi komut içerisindeki ilk değişkeni alacağını ifade ediyor
Ekran Çıktısı

Merhaba Bilal!

c)

for (int i = 1; i < 3; i++)
{
Console.WriteLine("Sayı{0} = {1}", i, i*10);
}

i değişkeni 3’den küçük olduğu müddetçe döngü çalışacak ve ekrana 1 ve 2’nin 10 ile çarpım sonuçlarını yazacak

Sayı1= 10
Sayı2= 20

d)

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Yaz("C# dersleri bilsimogretmeni.com");
}
static void Yaz(string mesaj)
{
Console.WriteLine("Mesaj: {0}", mesaj);
}
}

Yaz isimli fonksiyona “C# dersleri bilsimogretmeni.com” bilgisi gönderiliyor ve alt tarafta tanımlanmış olan Yaz fonksiyonu kendisine gelen bilgiyi mesaj değişkenine atıyor ve Console.WriteLine satırı ile ekranda yazdırıyor.
Ekran Çıktısı..:

Mesaj: C# dersleri bilsimogretmeni.com

e)

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string mesaj = tekrarla(4);
Console.WriteLine("Türkiye Türkiye {0}", mesaj);
Console.ReadKey();
}
static string tekrarla(int kackere)
{
string bilgi = "Türkiye ";
for (int i = 0; i < kackere; i++)
{
bilgi += "Türkiye ";
}
return bilgi;
}
}

İlk olarak main blok kısmında Console.WriteLine ile 2 kere Türkiye yazılıyor sonra ,tekrarla isimli fonksiyona tekrar sayısı olarak 4 bilgisi gönderiliyor, birde bilgi = “Türkiye “; satırı ile bir kez daha ekleme yapılıyor ve sonuç olarak ekrana 7 kere Türkiye yazıyor.

Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye

2-Kullanıcıdan bir mesaj isteyen ve girilen mesajı tekrar ekrana yazdıran program

string mesaj;
Console.Write("Tekrarlanacak Bilgi: ");
mesaj= Console.ReadLine();
Console.WriteLine(mesaj);

3-Kendisine gönderilen 2 sayıdan büyük olanı bulup sonuç olarak geri gönderen metodu yazınız.

static int buyuk(int sayi1, int sayi2)
{
int buyuksayi= sayi1;
if (sayi2> sayi1)
{
biggerNumber = sayi2;
}
return buyuksayi;
}

4-Kullanıcının seçmiş olduğu yöne göre uygun mesajı veren programı switch case kullanarak yapın.

string yonsec;
Console.Write("Bir Yön Seçin (k, g, d, b) ? ");
yonsec = Console.ReadLine();
switch (yonsec)
{
case "k":
Console.WriteLine("Kuzeyi seçtin, karadeniz dalgalarına dikkat");
break;
case "d":
Console.WriteLine("Doğuyu seçtin, karlı dağlara dikkat");
break;
case "g":
Console.WriteLine("Güneyi seçtin, toroslardan geçerken dikkat et ");
break;
case "b":
Console.WriteLine("Batıyı seçtin, eğenin güzelliklerini gezmeye bak");
break;
default:
Console.WriteLine("Gerçersiz Seçim!");
break;
}
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest