C# Dersleri – Sırasız İki Diziyi Sıralı Birleştirme

sırayla M ve N tane elemanları olan sırasız A ve B tamsayı dizilerini sıralı olarak birleştirir yeni bir gerçel C dizisi yaratan C# programı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication27
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int eleman = 0, eleman1 = 0;
      Console.Write("M dizisi eleman sayısı : ");
      eleman = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("N dizisi eleman sayısı : ");
      eleman1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int[] M = new int[eleman];
      int[] N = new int[eleman1];
      int[] Y = new int[eleman + eleman1];
      for (int i = 0; i < eleman; i++)
      {
        Console.Write("Bir Sayı Girin: ");
        M[i] = Int16.Parse(Console.ReadLine());
       }
      for (int i = 0; i < eleman1; i++)
      {
        Console.Write("Bir Sayı Girin: ");
        N[i] = Int16.Parse(Console.ReadLine());
      }
      M.CopyTo(Y, 0);
      N.CopyTo(Y, eleman);
      Array.Sort(Y);
      foreach (int sayi in Y)
      {
        Console.WriteLine(sayi);

      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}