C# Girilen Sayının Kaç Haneden Oluştuğunu ve Basamaklarını Toplayan Program

Kullanıcının girmiş olduğu sayının 6 haneli olup olmadığını kontrol eden, eğer 6 haneli ise basamaklarındaki tek ve çift sayıların toplamını bulan, aksi taktirde hata vere C# Console uygulaması. Uygulamada Substring ve Length string fonksiyonları kullanılmıştır..

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{             
Console.WriteLine("Bir sayı girin");
string sayi = Console.ReadLine();
try
{
int gerceksayi = Int32.Parse(sayi);
if (sayi.Length == 6)
{
int cift=0,tekt=0;
for(int i=1;i<=6;i++)
{
if (int.Parse(sayi.Substring(i-1, 1)) % 2 == 0)
{
cift += int.Parse(sayi.Substring(i - 1, 1));
}
else
{
tekt += int.Parse(sayi.Substring(i - 1, 1));
}
}
//www.bilisimogretmeni.com
Console.WriteLine("Tek basmakların toplamı {0}, çift basamak toplamı {1}", tekt, cift);
}
else
{
Console.WriteLine("Girilen sayı 6 haneli değil");
}
}
catch
{
Console.WriteLine("Lütfen sayı girişi yapın....");
}
//www.bilisimogretmeni.com
Console.ReadKey();
}
}
}

basamaktoplami

Pin It on Pinterest