C# Girilen Yılın Artık Yıl Olup Olmadığını Tespit Eden Program

Kullanıcının girdiği yılın Artık Yıl olup olmadığını bulan Program
400’ün katı olan yıllar artık yıllardır.
Bunun dışında 4’ün katı olan yıllar içerisinde yalnız 100’ün katı olmayan yıllar artık yıllardır.
Örneğin, 1888, 1892, 1896, 1904, 1988, 1992, 1996, 2004 yılları artık yıllardır. 2000 yılı artık yıldır, ancak 1900 yılı (100’ün katı olduğu ancak 400’ün katı olmadığı için) artık yıl değildir. Buna göre

int yil = 0;      
Console.WriteLine("n Artik yil tespiti...");
Console.WriteLine("n =================");
Console.WriteLine("n Kontrol edilecek yili giriniz : ");
yil = Int16.Parse(Console.ReadLine());
if (yil % 4 == 0 && yil % 400 == 0)
Console.WriteLine("n {0} yili artik yildir. ",yil);
else
Console.WriteLine("n {0} yili artik yil degildir.",yil);            
Console.ReadKey();

artikyil

Pin It on Pinterest