C# if else Yapısı

Bu bölümde öğreneceklerimiz
C#’da if else yapısı nedir

C#’da if else kullanımı

C#’da iç içe if else kullanımı

If … else kontrol yapısı kontrol sonucunda dönen değere göre program akışını belirlemek için kullanılır. Bu karşılaştırma operatörlere ve değişken değerlerine göre yapılır. Dönen sonucu göre istediğiniz kod bloklarını işletebilir veya değeri başka kontrol yapıları içinde kullanarak karşılaştırma yapabilirsiniz.

int islem, sayi1, sayi2;
float sonuc;
label:
Console.WriteLine("ntMenü");
Console.WriteLine("nToplama işlemi için 1");
Console.WriteLine("Çıkartma için 2");
Console.WriteLine("Çarpma için 3");
Console.WriteLine("Bölme için 4");
Console.Write("nnBirinci sayı:t");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("İkinci Sayı:t");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("nİşlemi Seçin:t");
islem = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (islem == 1)
{
sonuc = sayi1 + sayi2;
Console.WriteLine("n{0} + {1} = {2}", sayi1, sayi2, sonuc);
}
else if (islem == 2)
{
sonuc = sayi1 - sayi2;
Console.WriteLine("n{0} - {1} = {2}", sayi1, sayi2, sonuc);
}
else if (islem == 3)
{
sonuc = sayi1 * sayi2;
Console.WriteLine("n{0} x {1} = {2}", sayi1, sayi2, sonuc);
}
else if (islem == 4)
{
sonuc = (float)(sayi1 / sayi2);
Console.WriteLine("n{0} / {1} = {2}", sayi1, sayi2, sonuc);
}
else
{
Console.WriteLine("Geçersiz işlem. Lütfen Tekrar Deneyin...");
goto label;
}
Console.ReadLine();    

ifelse

Pin It on Pinterest