C# ile Operatörlerin Kullanım Örnekleri

Aşağıdaki örnekleri çözerek
C# ile operatörleri kullanarak programlama sorunlarının nasıl çözüldüğünü

C# ile bir programda farklı türdeki operatörlerin nasıl kullanılacağını?

C# ile program yazarken en iyi operatörü seçimin nasıl yapılacağını kavrayacaksınız

indir

Sırasıyla çözülecek Örnekler
1-Kullanıcı tarafından girilen karakterin sesli (ünlü) harf olup olmadığını bulan program
2-Kısa ve Uzun kenarı girilen bir dikdörtgenin alanını hesaplayan program
3-(a+b)2 formülünü çözen program (a*a+b*b+2*a*b)
4-Dairenin Alanını hesaplayan program
5-Girilen Sayının Tek mi Çift mi olduğunu bulan program
6-Girilen Sayının Karesini Hesaplayan Program
7-Üçgenin Alanını Hesaplayan Program

1-Kullanıcı tarafından girilen karakterin sesli (ünlü) harf olup olmadığını bulan program

using System;
namespace operator_ornek1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
char ch;
Console.Write("Bir Harf Girin: t");
ch = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
if (ch == 'a' || ch == 'A' || ch == 'e' ||		
ch == 'E' || ch == 'i' || ch == 'İ' || ch == 'ı' || ch == 'I' || ch == 'o' || ch == 'O' || ch == 'u' || ch=='U' ||
ch == 'ö' || ch == 'Ö' || ch == 'ü' || ch=='Ü')
{
Console.WriteLine("nn{0} sesli harf",ch);
}
else
{
Console.WriteLine("nn{0} sesli harf değil",ch);
}
Console.ReadLine();
}
}
}

2-Kısa ve Uzun kenarı girilen bir dikdörtgenin alanını hesaplayan program

using System;
namespace Example2
{
class dikalan
{
static void Main(string[] args)
{
int yukseklik, genislik, alan;
Console.Write("Yükseklik Değerini Girin:t");
yukseklik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Genislik Değerini girin:t");
genislik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
alan = yukseklik * genislik;
Console.WriteLine("nDikdörtgenin Alanı {0}",             alan);
Console.ReadLine();
}
}
}

3-(a+b)2 formülünü çözen program (a*a+b*b+2*a*b)

using System;
namespace formul
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("a değerini girin");
int a=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("b değerini girin");
int b=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int sonuc=(a*a+b*b+2*a*b);
Console.WriteLine("İşlem Sonucu {0}",sonuc);
Console.ReadLine();
}
}
}

4-Dairenin Alanını hesaplayan program

using System;
namespace dalan
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Yarıçap (r) değerini girin");
int r=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
double pi = Math.PI;
double sonuc=(pi*r*r);
Console.WriteLine("Dairenin Alanı {0}",sonuc);
Console.ReadLine();
}
}
}

5-Girilen Sayının Tek mi Çift mi olduğunu bulan program

using System;
namespace tekcift
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Bir sayı girin");
int sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if(sayi%2==0)
{
Console.WriteLine("Girilen Sayı Çift");
}
else
{
Console.WriteLine("Girilen Sayı Tek");
}
Console.ReadLine();
}
}
}

6-Girilen Sayının Karesini Hesaplayan Program

using System;
namespace sayikare
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Bir sayı girin");
int sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Sayının Karesi ={0}",sayi*sayi);
Console.ReadLine();
}
}
}

7-Üçgenin Alanını Hesaplayan Program

using System;
namespace tekcift
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Üçgenin Yükseklik Değeri");
int yukseklik=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Üçgenin Taban Uzunluk Değeri");
int taban=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
double alan=yukseklik*taban/2;
Console.WriteLine("Üçgenin Alanı= {0} ",alan);
Console.ReadLine();
}
}
}

Pin It on Pinterest