C# Karakterlerin Ascii Değerini Bulma

C# ile girilen bir karakter dizisindekilerin ascii kodlarını bulan ve bunları listbox içine ekleyen uygulama

string Metin;
char[] Karakter;
byte[] Numara;
Metin = textBox1.Text;
Karakter = Metin.ToCharArray();
Numara = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(Karakter);
for(int i=0;i<Karakter.Length;i++)
{
listBox1.Items.Add(Karakter[i] + "=" + Numara[i]);
}

Pin It on Pinterest